Kulturchef Sofia Luthman ler mot kameran framför en av tavlorna i utställningen.

Se nya offentliga konstverk på Biblioteket

Just nu kan du se en utställning på Degerfors bibliotek av offentlig konst som kommunen köpt in. Kulturchef Sofia Luthman har köpt in konstverk från lokala konstnärer och konstnärer med lokal anknytning. Anställda inom kommunen får ge förslag på i vilka lokaler och verksamheter som verken sedan ska ställas ut.

”Konst i offentliga ytor ger platsen ett mervärde eftersom konst väcker känslor, diskussioner och reaktioner, vare sig den är estetiskt tilltalande eller inte för varje enskild person" berättar kulturchef Sofia Luthman.

Kommuner köper in konst för att alla invånare ska kunna uppleva konst. I FN:s deklaration om mänskliga rättigheter står det att alla människor har rätt att delta i samhällets kulturella liv och njuta av konst. De flesta kommuner har också en regel för att investera en viss procent av kostnaden för nya byggnader till konst som ska visas upp i de nya lokalerna.

Statyett av ett kvinnohuvud i betong. Hennes huvud är klätt i blommor.

Statyett "Dam" av Eva Lena Fagrell

Verk av lokala konstnärer

Kulturchef Sofia Luthman är stolt över att kunna visa upp verk av fler lokala konstnärer och besökte flera utställare under Konst runt Möckeln i höstas. Då fick konstnärer med lokal anknytning välja ut verk som de tycker representerar dem i deras konstnärskap. Bland verken hittar vi både tavlor i akryl och akvarell men också en vävd löpare och statyetter av flera konstnärer.

"Vi har köpt in verk av 16 konstnärer den här gången och det är så roligt att få lyfta fram just våra lokala konstnärer. Och det finns ännu fler än de som representeras här!" säger Sofia.

Öronmärkta pengar till konst

Under 2023 hade kulturchefen en öronmärkt summa av investeringsmedel som hon kunde använda för att köpa in ny konst till kommunens verksamheter. Totalt köpte de konst för 34 500 kronor förra året. Kommunen köper inte in konst varje år och Sofia berättar att hon fått göra det en gång tidigare i sin roll som kulturchef på Degerfors kommun.

"Jag hoppas att vi ska kunna köpa in nya verk mer regelbundet. Många kommuner har en årlig budget för inköp av offentlig konst."


Till toppen av sidan