Nämndhuset i Degerfors.

Kommunstyrelsens ordförande kommenterar dagens artikel i KT-kuriren 10 februari

Kommentar från kommunstyrelsens ordförande, Anneli Mylly (V) angående artikeln i KT-kuriren den 10 februari om kommunens strategidagar på Loka brunn.

I Karlskoga tidning och Kurirens nätupplaga 10/2 publiceras en artikel som rör kommunens planerade strategidagar som ska hållas i Loka brunn Länk till annan webbplats.. Degerfors kommun befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge och har gjort så under en längre tid. När andra kommuner fick se sina kassakistor svämma över av statliga pengar i till exempel pandemistöd, gjorde dessa stöd att vi i Degerfors knappt kunde hålla oss över vattenytan. Nu när det allmänna ekonomiska läget är svårt och landet är i en lågkonjunktur, betyder det att vi i Degerfors är i ett mycket svårt läge.

Det kan vid en första anblick ses som en onödig utgift att lägga pengar på att åka iväg för att träffas och jag har förståelse för den känslan. Som förtroendevald är jag medveten om att de beslut jag och mina kollegor fattar har stor påverkan på hur saker utvecklas i vår kommun. Därför är det viktigt att vi fattar kloka och riktiga beslut som är bra för Degerfors och att samlas avskilt för att fördjupa sig i de problem vi har att hantera nu och i framtiden är ett bra sätt att skapa förutsättningar att fatta dessa kloka beslut tillsammans.

Det var ett aktivt val att förlägga strategidagarna externt för att uppnå den avskildhet som annars är svår att uppnå om man befinner sig ”hemma”. En extern miljö möjliggör tid för samtal på en informell nivå där deltagarna inte är i mötessituationer som styrs av schema eller dagordning.

Det fanns också en tanke av geografiska skäl att ha strategidagarna i närområdet då det gav möjlighet att avstå övernattningen. Jag har full förståelse för att det finns olika orsaker att vilja avstå en övernattning och jag har stor respekt för allas egna val och ställningstagande. För mig är det deltagandet och engagemanget i strategidagarna som räknas – det här är en möjlighet att hitta vägen framåt, att enas om problembilden och hitta lösningarna - och det gläder mig att uppslutningen är så god. I tuffa tider behöver vi samlas, inte splittras.

Jag är också positiv till att vi framåt har samtal kring viktiga principiella frågor, till exempel hur vi träffas och möts. Det är en del i det gemensamma ansvaret vi förtroendevalda har gentemot medborgarna. Hade det tidigt funnits en uttalad önskan från deltagarna att inte hålla strategidagarna externt hade jag respekterat detta och vi hade gemensamt kunnat finna ett annat alternativ.

Nu ser jag fram emot att vi tillsammans ska förvalta det förtroende vi fått av medborgarna och hitta en väg för Degerfors. Vi kommer inte att ha alla svar på en gång, men vi måste börja resan någonstans. Jag vet att alla vi förtroendevalda vill Degerfors bästa och jag vet också att vi ibland ser olika vägar framåt. Politiskt ledarskap är att kunna hitta en gemensam väg som kan accepteras och jag är beredd att försöka finna den vägen.

Anneli Mylly (V), kommunstyrelsens ordförande

Anneli.Mylly@degerfors.se

0586-482 21

Till toppen av sidan