Nämndhuset i Degerfors under ett snötäcke.

Kommunstyrelseförvaltningen i Degerfors kommun anpassar sin verksamhet

Som en följd av det ekonomiska läget i kommunen har kommunstyrelse-förvaltningen sett över sin verksamhet och för att klara av att hålla budget krävs personalneddragningar.

”En översyn av samtlig verksamhet inom kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsområde har gjorts och inget har varit undantaget granskning.” säger Björn Johansson, kommundirektör i Degerfors kommun.

”Alla funktioner är viktiga men någonstans måste en linje dras och jag har beslutat att prioritera lagstadgade verksamheter i första hand och samhällsviktig verksamhet i andra hand” fortsätter Johansson. ”Det innebär att vi kommer att skära ner två tjänster på kommunstyrelseförvaltningen inom HR & Administration och det rör tjänsterna inom näringslivsutveckling.”

Lina Rydén, kommunens HR & administrativa chef:

”Det är självklart ett tungt besked att lämna, men det ekonomiska läget är ansträngt i kommunen och vi på kommunstyrelseförvaltningen behöver också se över våra kostnader precis som kommunens övriga verksamheter.”

Beslutet innebär att delar av det arbete som görs idag kommer att övertas av andra och att andra delar kommer att upphöra. Björn Johansson kommundirektör kommenterar:

”Det är för tidigt att gå in på detaljer, men visst måste vi prioritera i utförandet och vi behöver också se över arbetssätt och metoder. Nu tar andra processer vid och det tar ett antal månader innan vi vet mer precis hur det kommer att påverka verksamheten, men att det kommer att få följdverkningar det vet vi. Det innebär inte att kommunen överger företagarna och näringslivet och tillväxt är fortsatt en viktig fråga, men just nu måste vi anpassa oss efter den krassa verkligheten.”

För mer information kontakta:

Björn Johansson, Kommundirektör
Telefon: 0586-48121
E-post: bjorn.johansson@degerfors.se

Till toppen av sidan