En person som spelar fiol.

Nu kan du nominera pristagare till nytt kulturpris

Kultur-och utbildningsnämnden har beslutat om att instifta ett kulturpris. Priset ska delas ut varje år till en enskild person, förening eller företagare som gjort en väsentlig insats inom kulturområdet. Nomineringarna är öppna fram till 30 april och efter det kommer kultur- och utbildningsnämnden ta beslut om pristagare i maj.

“I år blir första året som kulturpriset delas ut och både nämnd och förvaltning ser fram emot att få ta emot nomineringarna. Det finns många eldsjälar som bidrar till att göra Degerfors kommun attraktiv både för kommuninvånarna och för besökare.” säger Eje Johansson, ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.

Kulturbegreppet har kultur- och utbildningsnämnden låtit vara bred och man kan nomineras både för scenkonst som musik och teater, som litteratur och foto eller hantverk.

”Det här är ett bra initiativ och att det ska bli roligt att få läsa nomineringarna. Det finns så otroligt mycket bra som görs i hela vår kommun och som uppskattas lokalt men även uppmärksammas utanför kommungränserna, ” säger kulturchef Sofia Luthman.

Kriterier för nominering

  • Pristagaren ska vara född, folkbokförd eller utöva sin verksamhet i Degerfors kommun.
  • Priset kan delas ut till en person, grupp, organisation, förening eller företagare.
  • Definitionen av kultur är vid och kan omfatta musik, dans, teater och andra scenkonster, konst, bild, form, foto, film, litteratur och annat av kulturvärde.
  • Prisbeloppet är 5000 kronor.
  • Man får inte nominera sig själv eller sin egen förening eller företag, alla nomineringar ska komma in från någon utomstående.
  • Vem eller vilka som tilldelas priset beslutas av kultur-och utbildningsnämnden på sista nämndsammanträdet före sommaren efter att ett urval av de nominerade gjorts av presidiet och förvaltningen.


Till toppen av sidan