Nyhetsarkiv

 • Var med och utforma Degerfors naturvårdsprogram

  Degerfors kommun arbetar med framtagande av ett naturvårdsprogram, för rekreation, motion och stunder med familjen. På Degerfors bibliotek kan du märka ut en plats på kartan som du håller varmt om hjärtat.
 • Medborgardialog om centrumutveckling

  Degerfors kommun startar arbetet med att utveckla Degerfors centrum. Måndag den 31 augusti påbörjas insamlingar av förslag, idéer och synpunkter via olika enkäter. Det underlag som inhämtas i medborgardialogen ska hjälpa till att ge nya perspektiv och idéer som ska beaktas när beslut fattas.
 • Tillväxtenheten ska arbeta för nyetablering och vidareutveckling

  Sedan början på 2020 har arbetet med att forma den nya Tillväxtenheten pågått. Torsdagen den 13 augusti invigdes enheten vars mål är att främja näringsliv, tillväxt, turism och besöksnäring.
 • Nu skapas bättre förutsättningar för Möckelns öringar

  Arbetet med att skapa goda förutsättningar för öringarnas fortplantning har inletts. 60 ton sten och grus är på väg ner i Kvarntorpsbäcken för att bilda struktur och ge öringen bättre möjligheter att leka.
Till toppen av sidan