Nyhetsarkiv

 • Gymnasiet välkomnar gamla och nya elever

  Kommunfullmäktige i Degerfors och Karlskoga kommun har beslutat att den gemensamma gymnasienämnden ska upphöra. Det innebär att Degerfors kommun tar över gymnasiet i Degerfors och välkomnar alla nya och gamla elever till hösten.
 • Region Örebro län inför lokala rekommendationer om munskydd

  Smittskyddsläkaren i Region Örebro län har beslutat att införa lokala rekommendationer om munskydd i offentliga inomhusmiljöer för att minska smittspridning av covid-19. Rekommendationerna gäller från och med den 1 april till den 12 maj.
 • Landshövdingen besökte Fasaskogen

  För att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten, arrangeras Friluftslivets år under 2021. I samband med arrangemanget besöker landshövding Maria Larsson länets tolv kommuner för att slå ett slag för friluftslivets möjligheter.
 • Kungörelse kommunfullmäktige 22 mars

  Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 22 mars 2021 kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus.
 • Nu kan din förening ansöka om föreningsstöd

  Föreningar är en viktig del i Degerfors kommun och i syfte att skapa ett rikt och mångskiftande föreningsliv kan olika former av stöd sökas från kommunen.
 • Åtgärder för allsvenskt spel på Stora Valla

  I Svenska fotbollsförbundets föreskrifter finns 58 krav som en arena behöver leva upp till för att vara godkänd för allsvenskt spel. För att Degerfors IF ska kunna spela sina matcher på Stora Valla, behöver flera saker åtgärdas på arenan.
 • Ingen trängsel får uppstå runt Stora Valla

  Smittläget i Sverige är fortsatt allvarligt och osäkert. Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelar på grund av det åtgärder för att bromsa smittspridningen av det virus som orsakar covid-19.
 • Information till vårdnadshavare vid Stora Vallaskolan 7-9

  Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande smittspridning av Covid-19 och de skärpta restriktioner som införts till följd av ökad smittspridning i landet kommer Stora Vallaskolan att göra justeringar av skoldagarna även under vecka 10-12, det vill säga fram till påsklovet. Det innebär att det fortsatt kommer vara två årskurser på skolan och en årskurs hemma varje dag.
 • Förvaltningsrätten avskriver begäran om överprövning

  Det företag som begärt överprövning hos Förvaltningsrätten rörande Degerfors kommuns upphandling av belysning på Stora Valla, har valt att återkalla sin begäran.
 • Turisbyrån har öppnat på Kulturcentrum Berget

  Från och med 1 mars finns Degerfors turistbyrå på Kulturcentrum Berget. Förutom den nya placeringen kommer turistbyrån även att ha öppet året runt.
Till toppen av sidan