Försäkring

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte sjukdom.

När en skada inträffar

 • uppsök utan dröjsmål läkare eller tandläkare
 • anmäl skadan direkt till föräkringsbolaget

De här försäkrar vi på heltid (dygnet runt)

 • personer som är folkbokförda i Degerfors eller Karlskogas kommun och mellan 0-20 år
 • elever i förskola, grundskola, gymnasieskola, grundsärskolverksamhet, gymnasiesärskola
 • elever som är folkbokförda i annan kommun och antagna i skolverksamhet i Degerfors/Karlskoga kommuner
 • barn som är placerade i familjehem i annan kommun.

De här försäkrar vi under verksamhetstid

 • elever i praktik, och kompetenshöjande åtgärder
 • personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
 • invandrare som deltar i SFI och vistas på en arbetsplats som del i undervisningen
 • deltagare i Yrkeshögskolan
 • personer i daglig verksamhet enligt LSS.

Fullständiga villkor finns att läsa i försäkringsbesked.

Skadeanmälan gör du via telefon eller mail direkt till försäkringsbolaget via länken nedan.