Trygg skola

I Degerfors förskolor och skolor ska alla känna sig trygga och få möjlighet till arbetsro. Mobbning och andra kränkningar ska konsekvent bekämpas och nolltolerans gäller mot mobbing, bråk eller hot. Kränkande behandling är det som vi i vardagligt tal kallar ”mobbning”. Kränkande behandling kan vara att en elev kränker en annan elev, eller att skolpersonal kränker en elev.

Kränkande behandling kan delas in i fyra undergrupper:

  • Verbal: skällsord, förolämpningar, ryktesspridning
  • Social: utfrysning, miner, blickar
  • Fysisk: slag, knuffar, tafsningar, förföljelse
  • Text och bildburna: sms, mms, lappar, klotter, e-mejl, bloggar, chattsidor.

Ni vårdnadshavare är viktiga i detta arbete. Det är ofta i hemmet där barnet är tryggast som de berättar om vad som har hänt under dagen. Hör av dig till förskolans eller skolans personal om du får kännedom om att något barn far illa.

Till toppen av sidan