Arbetsmarknad- och sysselsättning

Nedan hittar du en lista över Degerfors kommuns arbetsmarknadsaktiviteter.

Fälttjänst

Vi arbetar med Naturvård, Landskapsvård, Kulturminnesvård samt gynnar det rörliga friluftslivet.Vi ansvarar för skötsel och tillsyn på ett 30-tal naturarenor. Bl.a. Rönningshyttan, Gryten, Degernäs.Naturvägledning / information om naturarenor. Vi tillhandahåller kartor o foldrar. Ansvarar för det kommunala kräftfisket. Ansvarar för dressinbanan i Degerfors, bemannar uthyrningen av dressinerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt skötsel av Degerfors del av banan.

Anki Lokander
Naturvägledare
Tel: 0586 - 483 38
Epost: anki.lokander@degerfors.se

Besöksadress: Industrigatan 8
69335 Degerfors

Kvarnbergs aktivitetscenter

Kvarnbergs aktivitetscenter erbjuder arbetsträning till människor som är i behov av stöd för att komma ut på arbetsmarknaden. Arbetsträningen syftar till att verka för en långsiktig lösning för utslussning till arbete inom den ordinarie arbetsmarknaden och en egen försörjning. Arbetsträningen ska ha en rehabiliterande inriktning och även innehålla social träning.

Målgrupp
Vuxna mellan 18 och 65 år med socialmedicinska funktionsnedsättningar, psykiska funktionsnedsättningar, långtidssjukskrivna av andra orsaker än fysiska eller långvarigt beroende av försörjningsstöd som är motiverade till en förändring av sitt liv och som har en vilja att komma vidare ut på öppna arbetsmarknaden.

Arbetsinnehåll
För deltagarna är det arbetsträning i någon av följande former:

  • snickeriverkstad
  • uteverksamhet (snöskottning, gräsklippning, transporter, flyttningar)
  • monteringsarbete (div. legoarbeten).

Kamraten

Kamraten är en
daglig gruppverksamhet för personer från 18-65 år, med en psykisk ohälsa. Syftet med
Kamratens verksamhet är att erbjuda personer stöd och hjälp i att:

  • delta i en sysselsättning/aktivitet t.ex. legojobb= lättare packning och monteringsjobb åt företag, bakning, firande av högtider och utflykter m.m.
  • få gemenskap med andra
  • få struktur/rutin i vardagslivet
  • bryta isolering.

Vi samarbetar med anhöriga/närstående, andra vårdgivare och verksamheter vid behov. För att delta i Kamratens verksamhet krävs ett beslut från kommunens biståndshandläggare. För varje
deltagare görs en individuell handlingsplan. Vår målsättning är att alla ska vara sedda, behövda och efterfrågade.

Kontakta oss gärna Kamratens telefon: 0586/48384

Vi som jobbar på Kamraten är:
Rehabiliteringsassistenter
Ann Lärkhammar telefon: 073/9204380 och Petra Lindgren telefon: 073/9204384

Epost: Kamraten@degerfors.se

Besöksadress: Slingan 4, bottenplan
Postadress: 15 Socialförvaltningen
693 80 Degerfors

Systugan

Systugan är en verksamhet som startade upp under våren 2014 och ingår i kommunens arbetsmarknadsverksamhet.
Syftet är att ge deltagarna möjlighet till ökade språkkunskaper och sociala kontakter och att stödja personer att så snart som möjligt komma ut i arbete och egen försörjning.

Till oss kan du vända dig om du vill ha hjälp med att t.ex. att sy upp gardiner, fålla dukar, sy i knappar i byxor, skjortor, lägga upp byxor eller kjolar, eller kanske byta tyg på stolsdynor. Vi har även en liten försäljning av markisväskor, förkläden m.m.
Vi tar tacksamt emot tyger, knappar eller annat användbart till vår verksamhet.

Vägen Vidare

Vägen vidare är en arbetsmarknadsaktivitet som bedrivs i kommunal regi och vänder sig till arbetslösa ungdomarar i åldernspannet 18-24 år. Projektet finansieras av kommunens sociala investeringsfondfond.

Totalt beräknas 35-40 personer ingå i projektet som bedrivs i nära samarbete med arbetsförmedlingen. Deltagarna arbetstränar under 6 månader inom kommunens olika verksamheter för att därefter anställas under en 6-10 månaders period.

Projektet vänder sig särskilt till arbetslösa som:

  • är i Jobb- och utvecklingsgarantin inkl FAS 3
  • behöver vägledning, arbetsträning, yrkeskompetensbedömning eller arbetspraktik
  • har varit beroende av försörjningsstöd en längre tid.

21:an

Verksamheten har som huvudsakligt uppdrag att hjälpa till med bl.a. sortering och packning av hjälpsändingar. Arbetet sker i samarbete med Pingstkyrkan samt Mulles loppis i Degerfors.

Till toppen av sidan