Avgifter

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa att gälla 2021

Degerfors kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem.

Avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan. Hur beräkningarna görs framgår av 7§ i förordningen (2001:160). De nya högsta avgifterna gäller för perioden 1 januari 2021 till 31 december 2021.

Avgifter som tas ut blir högre för de brukare som har en månadsinkomst från 49 280 kr, som är inkomsttak för 2020, till 50 340 kr som är nytt inkomsttak per månad och avser 2020. Då Degerfors kommun tillämpar förskottsbetalning kommer ändringen att slå igenom för våra brukare på den faktura som ska betalas 20-12-31 och som avser januari månad.

De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Skriv tabellbeskrivning här

FörskolaAvgiftstak*


Dock högst...

Barn 1

3 %

1 510 kr

Barn 2

2 %

1 007 kr

Barn 3

1 %

503 kr

Skriv tabellbeskrivning här

FritidshemAvgiftstak*


Dock högst...

Barn 1

2 %

1 007 kr

Barn 2

1 %

503 kr

Barn 3

1 %

503 kr

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är 50 340 kr.

*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordning (2011:678).

Till toppen av sidan