Avgifter

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa att gälla 2019

Degerfors kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem.

Avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan. Hur beräkningarna görs framgår av 7§ i förordningen (2001:160). De nya högsta avgifterna gäller för perioden

1 januari 2019 till 31 december 2019. Avgifter som tas ut blir högre för de brukare som har en månadsinkomst från 46 080 kr, som är inkomsttak för 2018, till 47 490 kr som är nytt inkomsttak per månad och avser 2019. Då Degerfors kommun tillämpar förskottsbetalning kommer ändringen att slå igenom för våra brukare på den faktura som ska betalas 181230 och som avser januari månad.

De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Skriv tabellbeskrivning här

FörskolaAvgiftstak*


Dock högst...

Barn 1

3 %

1 425 kr

Barn 2

2 %

950 kr

Barn 3

1 %

475 kr

Skriv tabellbeskrivning här

FritidshemAvgiftstak*


Dock högst...

Barn 1

2 %

950 kr

Barn 2

1 %

475 kr

Barn 3

1 %

475 kr

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är 47 490 kr.

*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordning (2011:678).