Våra förskolor

Degerfors kommun har 10 förskolor runt om i kommunen. Degerfors har även omsorg på obekväma arbetstider på förskolan nyckelpigan.

Björkdungen

Björkdungens Förskola ligger i natursköna Svartå. Förskolan ligger strax intill sjön Storbjörken, det är också nära till skog och mark. Förskolan som är en avdeling för barn 1-5 år ligger i samma byggnad som skolan.

Vi på Björkdungen vill att varje barn skall få en trygg och trivsam vistelse här hos oss. Vi arbetar därför ständigt med barns inflytande och med att stärka barnens självkänsla. Vi tror på det kompetenta barnet och ser till varje barns egen förmåga att prova själv. Vi arbetar tematiskt utifrån barnens intressen. Sång och musik genomsyrar vår verksamhet.

Varje år får vi prioriterade mål ifrån kommunen som vi arbetar utifrån tillsammans med vår Läroplan. Vi använder oss utav en dokumentationsplattform som heter Unikum. Där kommer all dokumentation om vår verksamhet och barnens utveckling att läggas ut.

Våra Öppettider är: 06.00-18.30

Kontakta oss på Björkdungen

Adress: Parkvägen 5, Svartå
Tel: 0586-487 07
E-post: bjorkdungen@degerfors.se
Rektor: Britt-Marie Ahl

Guldgruvan

Vi är en förskola med tre avdelningar som ligger i anslutning till en högstadieskola. Tack vare detta kommer vi att upprätta ett samarbete som gynnar både våra barn och ungdomarna på skolan. Närheten till skolan gör att vi kan utnyttja en stor gymnastikhall som ger barnen mycket rörelseglädje och motorisk träning. Vår förskola har också en stor utegård och ligger nära skogen, där vi tillbringar mycket tid.

Vi arbetar temainriktat i olika grupper och i vår planering låter vi barnens intressen och behov styra. För att skapa en röd tråd i barnens utveckling och lärande använder vi oss av handdockor, och just nu är det Barbafigurerna som finns med i våra grupper. Vi vill ge barnen många olika upplevelser och erfarenheter inom bland annat teknik, drama, musik, skapande och matematik.

Vi utgår alltid från målen i läroplanen och lägger stor vikt vid att utforska och upptäcka tillsammans med barnen. Hos oss ska barnen vara delaktiga i sina egna läroprocesser. Vi dokumenterar arbetet och reflekterar tillsammans med barnen för att de på så sätt ska få syn på sitt eget lärande.

På Guldgruvans förskola är vi noga med att alltid finnas nära barnen i deras lek för att kunna stödja och utmana dem. Vi lägger stor vikt vid ett positivt samarbete med föräldrarna, som ska ha möjlighet till inflytande och insyn i vår verksamhet.

Våra öppetider är: 06.15-18.30

Kontakta oss på Guldgruvan

Adress: Sandgatan 36

Guldgruvan 1 (Utforskarna)
Tel: 0586-483 58 eller 072-142 23 52
E-post: guldgruvan1@degerfors.se

Guldgruvan 2 (Äventyrarna)
Tel: 0586-483 37 eller 070-664 84 37
E-post: guldgruvan2@degerfors.se

Guldgruvan 3 (Babblarna)
Tel: 0586-484 64 eller 076-945 66 74
E-post: guldgruvan3@degerfors.se

Rektor: Sara Dahlsberg

Herrgården

Herrgårdens förskola ligger centralt med en stor och lummig gård som erbjuder varierad utelek. Herrgården byggdes 1970 och är Degerfors första förskola. Den består av fyra avdelningar med olika åldersgrupper. Vi strävar efter en god pedagogisk verksamhet och en god omsorg där grunden läggs för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Barnen möts av pedagoger som lägger stor vikt vid barnets lek, sociala kompetens, inflytande och inlärning. Allt detta bildar en helhet.

Vi samarbetar mellan avdelningarna vid öppning och stängning och får genom det en högre personaltäthet under de timmar vi har flest barn på förskolan.

Våra öppetider är: 06.15-18.30

Kontakta oss på Herrgården

Adress: Herrgårdsgatan 39

Prästkragen 1-3 år
Tel: 0586-482 29
E-post: herrgarden.prastkragen@degerfors.se

Tussilago 1-5 år
Tel: 0586-483 52
E-post: herrgarden.tussilago@degerfors.se

Vallmo 1-5 år
Tel: 0586-483 53
E-post: herrgarden.vallmo@degerfors.se

Blåklockan 3-5 år
Tel: 0586-483 54
E-post: herrgarden.blaklockan@degerfors.se

Rektor: Ingela Geisler

Jordgubben

På Jordgubbens förskola i Åtorp tar vi emot cirka 40 barn i åldern 1-5 år. Vi har tre avdelningar, Blåbär, Lingon och Tallmon som alla har ett nära samarbete.

Vår inriktning på förskolan är natur och miljö - kretsloppstänkande. Vi vistas mycket ute. Vi erbjuder barnen en intressant och utforskande miljö som lockar till både lek och lärande, såväl ute som inne.

Alla barn får komma till tals, känna sig delaktiga och har möjlighet till inflytande i den dagliga verksamheten. Vi försöker medvetet ta tillvara på barnens initiativ och utgår från deras intressen i det pedagogiska arbetet.

Våra öppetider är: 06.00-18.30

Kontakta oss på Jordgubben

Adress: Hagvägen 5, Åtorp

Tel: 0586-486 23 eller 0586-486 26
E-post: jordgubben@degerfors.se

Rektor: Ingela Geisler

Junibacken

Junibacken ligger i området Bruket i Degerfors. Förskolan är ändamålsenligt byggd med fina ljusa överskådliga lokaler, en härlig och stor utegård med en liten skog intill förskolan och närhet till kulturcentrumet Berget. Junibacken har två avdelningar, Kringlan och Kransen. Det är 6,0 i sysselsättningsgrad i hela huset.

På Junibacken jobbar vi temainriktat utifrån förskolans läroplan Lpf 98/18. Vi använder oss av matematik, språk, naturvetenskap och teknik i vår vardag och i den så viktiga leken. Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin kreativitet och fantasi i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. Vi strävar efter att utveckla varje barns tekniska kreativitet i att skapa och konstruera. Barnen får själva komma med olika idéer, lösningar och möjligheter. Vi följer barnens intresse och försöker vidareutveckla deras tankar och lärande, utifrån deras egna förutsättningar.

Vi jobbar mycket med förhållningsätt gentemot varandra och bemöter alla barn och föräldrar med respekt och hänsyn, utifrån allas lika värde.

Vi pedagoger tycker det är viktigt att möta barn och föräldrar i tamburen vid lämning och hämtning. Vi har årligen föräldramöte, och utvecklingssamtal. Vi lägger stor vikt vid föräldrars inflytande och önskemål.

Våra öppetider är: 06.15-18.30

Kontakta oss på Junibacken

Adress: Gubbstugevägen 1

Kransen, tel: 0586-484 45
Kringlan, tel: 0586-484 43

E-post: junibacken@degerfors.se
Rektor: Britt-Marie Ahl

Regnbågen

Regnbågens förskola har två avdelningar med nära samarbete, Droppen och Solen. Vi öppnar och stänger tillsammans i huset och äter gemensam frukost och mellanmål. Vi har också gemensam gruppverksamhet med pedagogiska aktiviteter för barnen.

Regnbågen ligger i ett lugnt villaområde med närhet till skogs- och grönområden. I direktanslutning till förskolan har vi tillgång till en fin pulkabacke, som används året om. Vi är ute stor del av dagen året runt.

På Regnbågen prioriterar vi trygghet. Därför ser vi till att finnas nära barnen både inom- och utomhus. Inomhusmiljön är uppbyggd så vi har god uppsikt överallt.

Avdelningen Droppen har 15 platser vara 5 är platser för barn i behov av särskilt stöd och med förstärkt personalgrupp.

Arbetet på Droppen bygger mycket på struktur, med dagsschema förstärkt med bildstöd. Vi arbetar också med teckenkommunikation utifrån tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).

Våra öppetider är: 06.15-18.30

Kontakta oss på Regnbågen

Adress: Skånegatan 7

Droppen, tel: 0586-484 36
Solen, tel: 0586-484 37

E-post: regnbagen@degerfors.se
Rektor: Sara Dahlsberg

Strömtorps förskola

Rödluvan

Strömtorps förskola ligger i ett lugnt villaområde i Strömtorp cirka 2 km utanför Degerfors centrum. Förskolan består av tre avdelningar som heter Rödluvan, Vargen och Skogsdungen. Vi arbetar åldersindelat och vi samarbetar mellan avdelningarna. Utemiljön består av tre gemensamma gårdar med varierande utbud av både skog, gröna ytor, asfalt och en stor kulle.

Lokalerna är väl anpassade för förskoleverksamhet. På Strömtorps förskola tycker vi att barns lek är viktig. Det är genom leken som barnens fantasi, nyfikenhet och sociala samspel utvecklas. Vi strävar hela tiden efter att skapa lekmiljöer som är anpassade efter våra barngrupper samtidigt som de är utvecklande och lärande för barnen.

Vi utgår alltid från målen i läroplanen och lägger stor vikt vid att utforska och upptäcka tillsammans med barnen. Hos oss ska barnen vara delaktiga i sina egna läroprocesser. Vi dokumenterar arbetet och reflekterar tillsammans med barnen för att de på så sätt ska få syn på sitt eget lärande. Vi bemöter alla barn och vuxna med respekt och hänsyn utifrån allas lika värde.

Våra öppettider är: 06.15-18.30

Kontakt

Adress: Björklundsgatan 4

Rödluvan
Tel: 0586-482 19
E-post: rodluvan@degerfors.se

Skogsdungen
Tel: 0586-483 82
E-post: skogsdungen@degerfors.se

Vargen
Tel: 0586-484 28
E-post: vargen.forskola@degerfors.se

Rektor: Ingela Geisler
Telefon: 0586-483 51

Skogslyckan

Förskolan Skogslyckan tar emot barn i åldern 1-5 år på avdelningarna Linden, Lönnen och Kotten. Skogslyckans förskola är centralt placerad med fräscha lokaler och en stor gård med många möjligheter till lustfylld lek.

Våra lokaler, utemiljön och närheten till kultur och natur gör förskoleverksamheten bred och ger oss möjlighet att erbjuda barnen varierande upplevelser. Vi lägger stor vikt vid utevistelsen och erbjuder barnen många olika material och aktiviteter både inomhus och utomhus.

I vårt dagliga arbete är vi närvarande pedagoger som inspirerar, utvecklar och stöttar i leken. Barnens inflytande, likabehandlingsplanen, språk, matematik, skapande, musik och teknik är andra områden som vi lägger stor vikt vid. Över förskoleenheten har vi tvärgrupper med inriktning på drama och teknik.

Kotten

På avdelningen Kotten arbetar vi utifrån läroplanen och våra prioriterade mål. Vår ambition är att ha en öppen och tydlig föräldrakontakt, där föräldrarna känner sig delaktiga. Vi erbjuder föräldramöte en gång om året och årliga utvecklingssamtal.

Linden

På avdelningen Linden arbetar vi just nu tematiskt med förskolans läroplan som grund. I temaarbetet har vi bland annat jobbat med matematik, naturkunskap, teknik, miljö och återvinning, skapande, rörelse, drama, sång och musik.

Vi tycker att barns inflytande är av stor vikt liksom att pedagoger och barn upplever, undersöker och lär tillsammans. Trygghet lust och glädje är tre ledord för oss på Linden.

På förskolan har vi tillgång till en stor och varierande utegård därav mycket utevistelse. Våra lokaler är ljusa, rymliga och vi har ljuddämpade golv och bord.

Lönnen

På avdelningen Lönnen arbetar tre pedagoger med olika styrkor vilket ger barnen möjlighet till inspirerat, nyanserat och lustfyllt lärande i bland annat matematik/naturkunskap, språkutveckling och dramatiseringar i leken och fantasins oändliga värld. På Lönnen låter vi experiment och drama ta stor plats i barnens vardag.

Ateljén och snickarhörnan ger barnen möjlighet till att ge sig hän åt skapande med hjälp av diverse material och redskap där vi alltid finns nära barnen för att stötta och hjälpa dem i deras entreprenörsanda och skaparlust.

Lönnens förskola förespråkar utomhusvistelse varje dag. Skogslyckans fina utegård inspirerar till lek och utforskande aktiviteter men närheten till skogen ger barnen ytterligare en ökad möjlighet till naturupplevelser och naturforskning.

Våra öppettider är: 06.15-18.30

Kontakta oss på Skogslyckan

Adress: Östra Bangatan 16

Kotten, tel: 0586-484 96
E-post: skogslyckan@degerfors.se

Linden, tel: 0586-482 64
E-post: linden@degerfors.se

Lönnen, tel: 0586-482 65
E-post: lonnen@degerfors.se

Rektor: Sara Dahlsberg

Tallbacken/Nyckelpigan

Tallbackens förskola ligger vid Stora Vallaskolan nära Ramshöjdens naturområde.
Förskolans avdelningar Nyckelpigan och Myran tar emot barn i åldern 1-5 år. Vi arbetar temainriktat med leken i fokus och har åldersindelade tvärgrupper mellan avdelningarna.

Nyckelpigan natt är en avdelning på förskolan Tallbacken som är öppen för barn med behov av omsorg under kvällar, nätter och helger. Vi har öppet dygnet runt även under helger som infaller på vardagar. För att erbjudas en plats på Nyckelpigan natt ska placeringen vara minst två månader.

Våra öppettider är: 06.15-18.30
Nyckerpigan: vardagar 18.00-06.30 och lördagar och söndagar dygnet runt

Kontakta oss på Tallbacken

Adress: Sandgatan 29

Myran, tel: 0586-484 35
Nyckelpigan, tel: 0586-482 47
E-post: tallbacken@degerfors.se
Rektor: Britt-Marie Ahl

Villervalla

Förskolan Villervalla öppnades i augusti 2014 med en avdelning men har fram till idag utökats till fyra avdelningar. Förskolan ligger i närhet till naturområden och kulturcentrum Berget. På Villervalla är det viktigt att barnen trivs och känner sig trygga.

Genom att låta barnen utveckla sin egen kompetens, exempelvis vid på- och avklädning, vid måltiderna och i leken ges barnen utrymme att pröva sin förmåga, utvecklas i sin egen takt och stärka sitt självförtroende. Vi arbetar mycket med att få en trygg barngrupp, där alla känner tillhörighet och kan utvecklas.

Vi arbetar utifrån kommunens prioriterade mål och förskolans Läroplan, dess innehåll finns alltid med i våra aktiviteter. Vi dokumenterar vad vi gör, diskuterar och reflekterar tillsammans med barnen.

Utevistelse, sång, musik och skapande är några av de dagliga inslagen i vardagen här på Villervalla. Varje dag består även av både utomhus- och inomhusvistelse. Ibland lämnar vi gården för att utforska olika platser i vår närmiljö. På onsdagarna och torsdagar turas vi om att använda gymnastiksalen på Bruksskolan. Ibland går vi avdelningsvis och ibland några barn från varje avdelning.

Gul: 

Avdelning Gul är en av fyra avdelningar på Villervallas förskola. Vi samarbetar med våra grannavdelningar och har gemensamma aktiviteter både inne och ute. Vi öppnar och stänger också gemensamt.

Vår verksamhet på avdelning Gul handlar om att se alla barn och göra våra dagar tillsammans så lärorika och spännande som möjligt. Våra ledord är trygghet, gemenskap, glädje och utveckling och lärande. Utbildningen anpassas så att alla barn ges möjlighet till att utvecklas så långt som möjligt, även om det sker på olika sätt. Vi arbetar med mål ifrån vår läroplan och bryter ner målen så att de passar vår barngrupp. Vi tar till vara på barnens önskemål och låter det leda dagen framåt. Vi blandar detta med styrda aktiviteter både inne och ute.

Telefonnummer: 0586-48343
Mobilnummer: 072-1413917

Grön:

Avdelning Grön har barn mellan 3-5 år och här arbetar tre pedagoger. På avdelningen arbetar vi mycket i mindre grupper för att ha möjlighet att se varje barn och möta de utefter deras förmågor.

Telefonnummer: 0586-48372
Mobilnummer: 072-1457448

Röd:

Avdelning Röd har barn i åldrarna 1-5 år. Vi arbetar ofta i smågrupper bland annat utefter våra tre prioriterade mål. Vi använder oss av TAKK (tecken som stöd) och arbetar även mycket med bildstöd för att förstärka talspråket.

Telefonnummer: 0586-48369
Mobilnummer: 072-8531760

Orange:

Avdelningen Orange finns sedan våren 2020 på Odelbergsvägen 33. Vi är 3 pedagoger och har barn i åldrarna 1-5. Eftersom att vi är en nyöppnad avdelning ligger vårt fokus på närhet och trygghet för våra nya barn och vårt arbete kretsar också kring det.

Telefonnummer: 0586-48308
Mobilnummer: 072-1418019
E-post: villervalla@degerfors.se
Rektor: Britt-Marie Ahl