Förskoleklass

Barnets första kontakt med skolan är när de börjar i förskoleklass samma år de fyller 6 år. Förskoleklass ska stimulera barnens utveckling och lärande. Den ska också förbereda dem för fortsatt utbildning.

Fritidshem före och efter skoldagen

Barn som går i förskoleklass och har förvärvsarbetande eller studerande vårdnadshavare, har möjlighet att få heldagsomsorg på fritidshem. För de barn som går i förskola och har ett fortsatt behov av heldagsomsorg övergår förskoleplatsen till en fritidshemsplats vid placeringsskolan utan att ansökan behöver göras. Vårdnadshavare som inte är i behov av fritidshem efter förskolan ska själva säga upp platsen.

Här hittar du blanketter och e-tjänster för ansökan och uppsägning av plats i fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skolskjuts

Degerfors kommun erbjuder skolskjuts för elever från att de börjar förskoleklass tillochmed åk 9. Det går inte att få skolskjuts till och från fritidshem.

Det är vårdnadshavarna som ansöker om skolskjuts. Ansökan ska göras via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Mer information finns på sidan om skolskjuts.

Hälsa och försäkring

Barn i förskoleklass har tillgång till skolhälsovård. Alla barn som går i förskoleklass och fritidshem är olycksfallsförsäkrade.

Till toppen av sidan