Våra skolor och fritidshem

I Degerfors kommun har vi sex grundskolor. Fem av dessa är för barn som går i förskoleklass till årskurs 6, den sjätte är vår högstadieskola för årskurs 7-9.

Föräldrar, vars barn i förskoleklass och grundskola behöver omsorg före och efter skoldagen, kan ansöka om plats i kommunens fritidshem.

Under varje flik hittar du information om respektive skola och fritidshem. 

Bruksskolan F-6

På skolan går det cirka 180 elever och det finns förskoleklass, två fritidshem och sex klasser i årskurserna 1-6. Det finns också en förberedelsegrupp med nyanlända elever från olika länder i åldrarna 7-13 år. Besöksadress: Stationsvägen 20, Degerfors

På Bruksskolan vill vi att alla barn ska känna trygghet i skolan och arbetar aktivt mot ett trygghetsmål. Vi står för en gemensam värdegrund vilken bygger på trygghet, hänsyn samt kunskap och lärande.

Arbetsplan förskoleklass Pdf, 638.3 kB.
Arbetsplan grundskola Pdf, 424.2 kB.
Arbetsplan fritidshem Pdf, 481.2 kB.

Likabehandlingsteam

Bruksskolan har ett likabehandlingsteam som träffas regelbundet och arbetar aktivt för att främja barns och elevers lika rättigheter. Arbetet i likabehandlingsteamet vilar på skolans likabehandlingsplan. Där står hur vi förebygger och motverkar mobbning, diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen är ett stöd för oss i skolan att upptäcka, utreda och åtgärda samt ett stöd för föräldrar att vara delaktiga och känna till hur skolan arbetar med likabehandling.

Likabehandlingsteamet leds av rektor och består därutöver av kurator samt fyra lärare.

Bruksskolans likabehandlingsplan Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Fritidshem

På Bruksskolan finns två fritidshem, Andromeda och Pegasus. Öppning sker på Pegasus klockan 06.15 och stängning på Andromeda 18.00. Barnets schematid på fritidshemmet = arbetstid + restid (föräldrars sammanfallande tillsynsbehov).

Fritidshemmet är stängt fyra dagar under året, så kallade planeringsdagar. Se under läsårstider för vilka datum det gäller nuvarande läsår.

Övriga lovdagar är fritidshemmet öppet. Då meddelar ni om barnen ska vara på fritids och även eventuellt ändrade schematider.

Vi är ute på fritids varje dag. Ombyte är bra att ha för eventuellt oförutsedda händelser.

Kontakt


Kontaktuppgifter till rektor och elevhälsan

Pegasus förskoleklass, tel: 070-420 54 71
Andromeda fritidshem, tel: 070-420 54 72

Sjukanmälan av elever görs i första hand via mobilappen Edlevo och i andra hand via klasstelefonerna.

Parkskolan F-6

Parkskolan har cirka 160 elever. Det finns en förskoleklass samt sex klasser i årskurs 1-6.

På Parkskolan arbetar vi utifrån att alla elever är lika mycket värda och att ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt under sina år på skolan. Vi arbetar för att alla elever som lämnar skolan ska ha nått de kunskapsmål som är uppsatta och ha en bibehållen nyfikenhet och lust att lära.

Vårt arbete vilar på en värdegrund som bygger på trygghet, hänsyn och ansvar.

Fritidshem

Skolan har två fritidshem. Bikupan för elever i år F-2 samt Sjöboden för de äldre eleverna i år 3-6

Öppning sker på Bikupan varje morgon klockan 06.15 och stängning klockan 18.00 på Bikupan.

Frukost serveras i matsalen klockan 07.00. Mellanmål serveras i matsalen mellan klockan 14.00 och 15.00.

Fritidshemmet är stängt tre dagar under året, så kallade planeringsdagar. Se under läsårstider vilka datum det gäller nuvarande läsår.

Övriga lovdagar är fritidshemmet öppet. Då meddelar ni om barnen ska vara på fritids och även eventuellt ändrade schematider. Vi är ute på fritids varje dag. Ombyte är bra att ha för eventuellt oförutsedda händelser.

Kontakt


Kontaktuppgifter till rektor och elevhälsan

Bikupan, tel: 070-420 54 11
Sjöboden, tel: 070-420 54 13

Sjukanmälan

Sjukanmälan av elever görs i första hand via appen Edlevo och i andra hand via klasstelefonerna.

Klass 1 070-4136162

Klass 2 070-4205418

Klass 3 070-4205419

Klass 4 070-4205420

Klass 5 070-4205421

Klass 6 070-4205415


Strömtorpsskolan F-6

Strömtorpsskolan har cirka 200 elever. Det finns en förskoleklass och nio klasser i årskurs 1-6.
För elever i årskurs F-2 finns två fritidshem och för de äldre eleverna finns en fritidsklubb.

På Strömtorpsskolan arbetar vi utifrån en gemensam värdegrund som bygger på hänsyn, uppmuntran och trygghet.

Våra mål för verksamheten på skolan är hälsa och trygghet samt ökat fokus på kunskap och lärande. För att befästa dem i den dagliga verksamheten arbetar vi bland annat med teman i åldersblandade grupper och vi riktar extra fokus på läsglädje och läsutveckling med start i förskoleklassen.

Förskoleklasserna och fritidshemmen arbetar även med mål rörande vardagsinflytande och trygghet.

Strömtorpsskolans kvalitetsrapport Pdf, 666.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Likabehandlingsgrupp

Skolan har ett likabehandlingsgrupp som träffas regelbundet och arbetar aktivt för att förebygga och motverka alla former av mobbning eller annan kränkande behandling. Arbetet i gruppen utgår från skolans likabehandlingsplan. Planen är ett stöd för oss i skolan att upptäcka, utreda och åtgärda mobbning och kränkningar.

Likabehandlingsgrupp består av rektor och består därutöver av kurator samt fyra lärare.

Samordnare för likabehandlingsteamet är Therece Fahlander.

Strömtorpsskolans likabehandlingsplan Pdf, 1.3 MB.

Strömtorpsskolans fritidshem

På Strömtorpsskolan finns tre fritidshem för elever i år F-2, Delfinen, Pärlan och Korallen.
För de äldre eleverna finns en fritidsklubb, Hajen.
Öppning och sker på Pärlan och Korallen kl. 06.15.
Stängning sker på Pärlan kl 18.00.
Barnets schematid på fritidshemmet = arbetstid + restid (förälder/föräldrars sammanfallande tillsynsbehov).

Frukost serveras kl. 07.00 i matsalen. Sexåringar med fritidshemsplats äter lunch i matsalen kl. 11.30. Mellanmål serveras 14.00 - 14.30 i matsalen. Olika tider för respektive fritids finns för att få så lite kötid som möjligt.

Fritidshemmet är stängt tre dagar under året, så kallade planeringsdagar. Se under läsårstider vilka datum det gäller nuvarande läsår.

Övriga lovdagar är fritidshemmet öppet. Då meddelar ni om barnen ska vara på fritids och även eventuellt ändrade schematider.

Vi är ute på fritids varje dag. Ombyte är bra att ha för eventuellt oförutsedda händelser.


Kontakt

Besöksadress: Hantverkaregatan 32, Degerfors
Kontaktuppgifter till rektor och elevhälsan

F-klass: 070-420 54 40

År 1: 070-420 54 04

År2: 070-420 54 08

År 3: 070-420 54 06

År 4: 070-420 54 07

År 5: 070-420 54 05

År 6: 070-420 54 03

Slöjd: 070-420 5410

Fritidshem

Pärlan: 070-664 8216

Delfinen: 070-420 5401

Korallen: 070-420 5414

Hajen: 070-420 5402

Svartå skola F-6

Svartå skola är en skola med drygt 50 elever. På skolan finns en fritidsavdelning, förskoleklass och tre klasser. En 1-2:a, en 3-4:a samt en 5-6:a. Skolan ligger i tätorten Svartå en dryg mil söder om Degerfors. Besöksadress: Parkvägen 5, Svartå

Arbetsplan förskoleklass Pdf, 828.2 kB.
Arbetsplan grundskola Pdf, 733.2 kB.
Arbetsplan fritidshem Pdf, 653.4 kB.

Svartå skolas Likabehandlingsteam

Skolan har ett likabehandlingsteam som träffas regelbundet och arbetar aktivt för att främja barns och elevers lika rättigheter. Arbetet i likabehandlingsteamet vilar på skolans likabehandlingsplan. Där står hur vi förebygger och motverkar mobbning, diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen är ett stöd för oss i skolan att upptäcka, utreda och åtgärda samt ett stöd för föräldrar att vara delaktiga och känna till hur skolan arbetar med likabehandling.

Svartå skolas likabehandlingsplan Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Svartå skolas fritidshem

Barnets schematid på fritidshemmet = arbetstid + restid (föräldrars sammanfallande tillsynsbehov).

Fritidshemmet är stängt tre dagar under året, sk planeringsdagar. Se under läsårstider vilka datum det gäller nuvarande läsår.

Övriga lovdagar är fritidshemmet öppet. Då meddelar ni om barnen ska vara på fritids och även eventuellt ändrade schematider.

Vi är ute på fritids varje dag. Ombyte är bra att ha för eventuellt oförutsedda händelser.

Kontakt


Kontaktuppgifter till rektor och elevhälsan

Björkens fritidshem, tel: 0586-482 71
Årskurs F-2 tel:070-420 54 29
Årskurs: 3-6 tel: 070-420 54 31 eller 070-664 81 38

Sjukanmälan

Sjukanmälan av elever görs i första hand via appen Edlevo och i andra hand via klasstelefonerna.

Åtorps skola F-6

Åtorps skola har cirka 60 elever och ligger cirka en mil söder om Degerfors.

Besöksadress: Lidetorpsvägen 20, Åtorp

Vår värdegrund

På vår skola ska alla trivas och känna sig välkomna, därför låter vi alla vara med. Vi visar varandra hänsyn och är positiva mot varandra, därför ger vi varandra arbetsro och uppmuntrar varandra.Vi bidrar alla till en känsla av trygghet och delaktighet, därför behandlar vi andra som vi själva vill bli behandlade.

Fritidshem

På skolan finns fritidshemmet Eken för elever i åk F-6.

Fritidshemmet är stängt tre dagar under året, så kallade planeringsdagar. Se under läsårstider vilka datum det gäller nuvarande läsår.

Övriga lovdagar är fritidshemmet öppet. Då meddelar ni om barnen ska vara på fritids och även eventuellt ändrade schematider.

Vi är ute på fritids varje dag. Ombyte är bra att ha för eventuellt oförutsedda händelser.

Kontakt


Kontaktuppgifter till rektor och elevhälsan

Kontakt fritidshem:
Eken förskoleklass och fritidshem, tel: 0586-486 22

Sjukanmälan

Sjukanmälan av elever görs i första hand via appen Edlevo

och i andra hand via klasstelefonerna.

Årskurs 1-2, tel: 0704 20 54 61

Årskurs 3-4, tel: 0704 20 54 63

Årskurs 5-6, tel: 0704 20 54 66

Stora Vallaskolan 7-9

Stora Vallaskolan är kommunens enda skola för årskurserna 7-9. På Stora Vallaskolan går cirka 310 elever indelade i 15 klasser. På skolan finns även en mottagningsklass/förberedelsegrupp. Besöksadress: Stora Vallavägen 11, Degerfors. Lärarna arbetar i arbetslag och varje arbetslag leds av en lagledare.

Vårt arbete vilar på en värdegrund som bygger på trygghet, ansvar och respekt. ”Alla är olika, olika är bra”.

Eleverna stimuleras till nyfikenhet, lust att lära, delaktighet och att ta eget ansvar. Alla elever blir sedda och ges möjligheter att lära och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar för att nå målen när det gäller styrdokumentens kunskaper och färdigheter.

För att öka elevers delaktighet och inflytande finns elevråd samt likabehandlingsråd med representanter från elever och personal.

Arbetsplan för Stora Vallaskolan Pdf, 73.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Likabehandlingsteam

Skolans likabehandlingsteam består av biträdande rektor, skolkurator, socialpedagog, fritidsledare samt representanter från varje enhet på skolan. Rektor har det yttersta formella ansvaret enligt gällande styrdokument. På Stora Vallaskolan arbetar vi utifrån vår likabehandlingsplan. Den innehåller både en kommungemensam del samt en lokal del gällande Stora Vallaskolan där vi redogör för hur vi undersöker, utreder, åtgärdar samt följer upp och utvärderar. I planen redogörs för både främjande och förebyggande åtgärder. I planen kan man också läsa om våra rutiner vid misstänkta kränkningar.

Värdegrund

Följande tre områden är utvalda att symbolisera den värdegrund som finns på vår skola. Värdegrunden gäller alla som arbetar eller går i skolan på Stora Vallaskolan.

Trygghet

"Alla på Stora Vallaskolan känner sig trygga"

 • mentorskapet är en av de viktigaste faktorerna för att eleverna ska känna sig trygga och sedda i verksamheten. Varje mentor har regelbundna samtal med eleverna i sin klass. Mentor har även regelbunden kontakt med hemmet för att informera om elevernas skolsituation
 • elevhälsan stöttar arbetslagen i elevomsorgsarbetet
 • all personal på skolan är delaktig i skolans elevomsorgsarbete
 • likabehandlingsteamet träffas regelbundet
 • Se även Stora Vallaskolan likabehandlingsplan

Respekt

"På Stora Vallaskolan respekterar vi varandra"

 • genom att ta sig tid att lyssna på varandra visar vi varandra respekt
 • genom att använda ett vårdat språk.
 • vi accepterar varandras olikheter
 • vi visar varandra ett trevligt bemötande
 • vi följer skolans ordningsregler
 • Se även Stora Vallaskolans likabehandlingsplan

Ansvar

"På Stora Vallaskolan tar vi ansvar för vårt arbete i skolan"

 • genom att komma i tid.
 • ha med sig det arbetsmaterial som krävs.
 • ta ansvar för sina handlingar och de konsekvenser det medför.
 • läsa läxor och lämna in arbeten på utsatt tid.

"Alla är olika, olika är bra"

Stora vallaskolans likabehandlingsplan Pdf, 936.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt


Kontaktuppgifter till rektor och elevhälsan

Personalrum, tel: 0586-481 56
Expedition, tel: 0586-481 72

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs i första hand via mobilappen Edlevo. Men det går även att göra till enhetstelefonerna innan kl 8:00. Anmälan via telefon kan innebära viss fördröjning av fråvaroregistrering. En ny sjukanmälan görs varje dag.

Arbetsenhet A, tel: 0586-483 10
Arbetsenhet B, tel: 0586-482 07
Arbetsenhet C, tel: 0586-481 71
Arbetsenhet D, tel: 0586-483 11
Arbetsenhet H, tel: 0586-482 86
Specialpedagog, tel: 0586-481 76

Mobilappen Edlevo finns att nedladda kostnadsfritt från App Store eller Google Play.

Till toppen av sidan