Skoldatateket

En särskild IT-satsning för elever i behov av särskilt stöd.

Skoldatatek är en kommunövergripande verksamhet med fokus på alternativa lärverktyg och kompensatoriska hjälpmedel som riktar sig till elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi eller koncentrationssvårigheter.

Skoldatateket provar ut och lånar ut alternativa digitala verktyg. Vi arbetar också med att fortbilda och ge stöd till elever, pedagoger och föräldrar.

Vårt syfte:

  • vara en naturlig del i kommunens elevstöd
  • medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande
  • ge skolpersonal en fördjupad kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd
  • erbjuda skolpersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara före inköp.
Till toppen av sidan