Framtidens arbetsmarknad diskuterades på företagslunch 6 mars

Tack till alla företagare, tjänstepersoner och gäster som deltog i dagens företagslunch. Stämningen var god och det märktes att många var peppade och intresserade av hur arbetsmarknaden i Degerfors och Sverige ser ut och hur skolor och kommuner arbetar för att komma närmre arbetsmarknaden.

Vuxnas lärande Degerfors är en unik språkbräda in på arbetsmarknaden

Claes Vitez och Eva Sundh från Vuxnas lärande Degerfors presenterade stolt hur kommunen startat upp den kommunala vuxenutbildningen i Degerfors igen efter många års samarbete med Karlskoga. Eva Sundh som är processledare tryckte på att inriktningen och ambitionen för Vuxnas lärande Degerfors är mer eller mindre unikt i Sverige.

Bland annat berättade hon att många SFI-utbildningar bara sysselsätter sina elever de 15 timmar i veckan som lagen kräver, medan SFI på Vuxnas lärande är ett heltidsprogram där eleverna förutom de 15 timmarna i veckan där de studerar svenska också får komma ut på praktik och lära sig språk och olika arbeten i sin kontext.

Vuxnas lärande Degerfors

Eva Sundh
Processledare
eva.sundh@degerfors.se

Handelskammaren Mälardalen spider kunskap om arbetsmarknaden

Oskar Axelsson som är VD för Handelskammaren Mälardalen presenterade vad de arbetar med, omvärldspaningar om arbetsmarknaden och vad de kan hjälpa företag med. För dig som är intresserad av att vara med i nätverk och ha kontakt med andra förertag i regionen har Handelskammaren nätverk för VD:ar och personer som arbetar med arbetsgivarvarumärke och hållbarhet Länk till annan webbplats..

Han lyfte också fram deras arbete med att koppla ihop företag i regionen till skolor och gymnasieskolor i deras Yrkestrainee-projekt Länk till annan webbplats. där arbetsgivare tidigt får träffa lärlingselever, och under en längre period, forma eleverna utefter sin egen verksamhet, tillsammans med skolans utbildningsplan. Eleven i sin tur får lära sig yrket genom att jobba ”på riktigt” och vara anställd under sin utbildning.

Handelskammaren Mälardalen

Oskar Axelsson
Verkställande direktör
oskar@handelskammarenmalardalen.se

Nyföretagarcentrum ger gratis rådgiving till dig som startar nytt

NyföretagarCentrum ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri rådgivning Länk till annan webbplats.. De hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget och marknadsföring.

Nyföretagarcentrum

Helene Almqvist
Rådgivare med fokus på Möckelnregionen
helene.almqvist@nyforetagarcentrum.se

Almi ger råd till dig som driver små- och medelstora företag

Almi presenterade sina rådgivare för företag i Karlskoga och Degerfors. Almi hjälper dig som driver ett företag och vill ha hjälp med lån, riskkapital och affärsutveckling. Almi har också grupprådgiving för små- och medelstora företag om till exempel arbetsmarknaden, hur du anställer och behåller ny personal. Länk till annan webbplats.

Almi

Evelina Wass
Rådgivare
evelina.wass@almi.se

Tobias Torége
Rådgivare
tobias.torege@almi.se

 

Till toppen av sidan