Degerfors kommun stadssilhuett mot en blå bakgrund.

Näringslivet i Degerfors kommun 2023

Statistik och sammanfattning av 2023 från Degerfors kommuns tillväxtstrateger.

Nystartade företag och verksamheter

Under 2023 startades:

  • 48 verksamheter,
  • 21 st aktiebolag,
  • 25 st enskilda företag,
  • 1 st samfällighet och
  • 1 st ekonomisk förening,

Gästnätter 2020-2023

Gästnätter i Degerfors

  • 2020 hade vi 14 000 gästnätter
  • 2021 hade vi 20 057 gästnätter
  • 2022 hade vi 24 707 gästnätter
  • 2023 (jan –okt) hade vi 22 155 gästnätter

Från 2020 till 2022 ökade antalet gästnätter med 10 000. Besöksanledningar i Degerfors kommun är Kulturcentrum Berget, fotboll, golf, camping, dressin och fisketurism är några av våra populära aktiviteter som lockar besökare från närområdet men också från Sverige andra länder. Intresset för vandringar, natur och fiske har varit mycket stort under 2023.

Filminspelning ger möjligheter till platsmarknasföring

Under året har filminspelningen Ronja Rövardotter pågått i Sveafallen, Fasaskogen och vid Lidetorpsmon. Netflix har köpt rättigheterna och vi ser fram mot när den börjar sända, tillväxtenheten har till viss del varit delaktiga i det.

Degerfors har bäst tillväxt i Örebro län 2023

Degerfors kommun får pris för bästa tillväxt 2023 för tredje gången på fem år av Syna.

1500 barn lekte och träffade föreningar på Barnkalaset

Tillväxtstrateger har varit samordnare kring det årliga Barnkalaset tillsammans med företag och föreningar som var den 2 september i Stora Halla. Barnkalaset är en heldag för alla barn och familjer där de får träffa föreningar, leka och se på föreställningar. I år flyttade vi till en större lokal från Folkets hus till Stora Halla och det kom ca 1500 besök underdagen.

Öppet hus på Högbergstorps industriområde

Vi arrangerade Öppet hus på Högbergstorps industriområde under september månad. Detta var en mycket uppskattad dag då det kom många besök från gymnasieskolan i Degerfors och från allmänheten. Syftet var att visa upp vilka företag som finns på området och behovet av arbetskraft framöver.
Till toppen av sidan