Nyheter

 • 2020-08-06

  Nu skapas bättre förutsättningar för Möckelns öringar

  Arbetet med att skapa goda förutsättningar för öringarnas fortplantning har inletts. 60 ton sten och grus är på väg ner i Kvarntorpsbäcken för att bilda struktur och ge öringen bättre möjligheter att leka.
 • 2020-07-31

  Nya regler för attefallshus samt bygg- och rivningsavfall

  Den 1 augusti träder ändringar i plan- och bygglagen i kraft. Dels ändras storleken på attefallshus som är komplementbyggnader och dels görs vissa ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall.
 • 2020-07-27

  Lägesbild: Covid-19 i Degerfors kommun

  Trots att antalet som insjuknat i Covid-19 sjunker vill vi uppmana alla att fortsatt hålla i, hålla ut, hålla kontakten och hålla avstånd. Nedan presenteras en lägesbild utifrån den rådande situationen i Degerfors kommun. 
 • 2020-06-25

  Landshövdingen: Vi har ett bra samarbete med Degerfors kommun i svåra frågor

  Under torsdagen var landshövding Maria Larsson och länsråd Anna Olofsson på besök i Degerfors för att träffa kommunledningen. Syftet med besöket var att stifta bekantskap med Carina Sätterman, som nyligen tillträdde som kommunstyrelsens ordförande, och kommundirektör Teresa Zetterblad.
 • 2020-06-17

  Information om höjning av VA-taxan 2020

  Den 15 juni beslutade kommunfullmäktige att höja avgiften för vatten och avlopp (VA- taxan). Detta gäller från och med 1 juli 2020. Höjningen är 10 % och gäller brukningsavgiften för både fast och rörlig avgift samt anslutningsavgiften.
 • 2020-06-15

  Marjo Koivumaa är Degerfors kommuns nya socialchef

  Degerfors kommuns nya socialchef heter från och med den 15 juni Marjo Koivumaa. Marjo kommer senast från en tjänst som socialchef i Haparanda kommun.
 • 2020-06-15

  Degerfors kommun delade ut stipendier till vård- och omsorgselever

  Onsdag 3 juni tog vård- och omsorgseleverna vid vuxenutbildningen i Karlskoga sin examen. De nyblivna undersköterskorna fick en annorlunda avslutning som till stor del präglades av den rådande Covid-19-pandemin. Inte desto mindre bjöd den på värme, gemenskap och glädjetårar och en lycklig stipendiat som belönades av Degerfors- och Karlskoga kommuner samt Karlskoga lasarett för sina goda insatser under studietiden.
 • 2020-06-11

  Kräftfisket 2020 är inställt

  Regeringsbeslutet om begränsningen med max 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar innebär att årets kräftfiske inte kan genomföras.
 • 2020-06-09

  Annorlunda skolavslutningskväll i år

  Vårt mål är att göra skolavslutningen så minnesvärd och trygg det går utan att allför många människor samlas på samma plats för att på så vis minska risken för smittspridning.
 • 2020-06-08

  Studentfirande 2020

  På grund av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer studenten vid Möckelngymnasiet 2020 att fördelas på olika tidpunkter under fredagen den 12 juni.