Nyheter

 • 2021-06-23

  Inbjudan till samråd: Degerfors Energi- och klimatprogram

  Energi- och klimatprogrammet ska ange inriktningen för kommunens miljö- och klimatarbete och ge vägledning för hur kommunen ska nå miljömålen om nettonoll växthusgaser 2045.
 • 2021-06-23

  Professionellt jobb både på planen och vid Stora Vallas anläggningar 

  Fotbollsanläggningen Stora Valla i Degerfors är historisk mark och nu äntligen spelas allsvensk fotboll där igen för första gången sedan 1997.
 • 2021-06-22

  Sirsjön runt - 18 kilometer härlig cykling!

  Nu är Svartås mountainbike-led invigd och redo att cyklas! Sirsjön runt, som leden heter, är hela 18 kilometer lång och består av grusväg och stigar i kuperad terräng runtom Svartå.
 • 2021-06-16

  Podcast: Kommunfullmäktige 14 juni

  I listan nedan kan du se vilken tid kommunfullmäktige behandlar respektive ärende.
 • 2021-06-11

  Grattis till alla studenter!

  Degerfors kommun gratulerar alla som tar studenten idag och önskar dem stort lycka till i framtiden.
 • 2021-06-11

  LIS - Samråd 2

  Ett reviderat förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) om landsbygds­utveckling i strandnära lägen (LIS) finns tillgängligt för samråd under perioden 24 maj – 30 juni 2021 .
 • 2021-06-10

  Skolavslutning för grundskolan

  Idag, torsdag den 10 juni, är det skolavslutning i Degerfors kommuns grundskolor. Degerfors kommun arrangerar inget avslutningsfirande, men kommer ändå att bistå med olika trygghetsinsatser.
 • 2021-06-10

  Invigning av barnrättsstig på Kulturcentrum Berget

  Under våren har en barnrättsstig arbetats fram i syfte att fler barn och vuxna ska lära sig om barnkonventionen och barns rättigheter på ett kreativt sätt. Idén att lära sig om sina rättigheter via en promenad i sin kommun kommer från ungdomar som under sommaren 2020 feriearbetade vid folkhälsoförvaltningen i Karlskoga och Degerfors.
 • 2021-06-08

  Du vet väl att #dittnejspelarroll?

  Den här veckan startar kampanjen #dittnejspelarroll. Forskning visar att föräldrars ställningstagande har stor betydelse av hur ungdomar använder alkohol, tobak och narkotika.
 • 2021-06-07

  Kungörelse Kommunfullmäktige 14 juni

  Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 14 juni 2021 kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus.
Till toppen av sidan