Få fem timmar fri affärsrådgivning - för dig som driver företag

Timbanken är ett stöd för dig som ska starta eller som vill utveckla ett företag i Örebro län. Bakom Timbanken står Region Örebro län och länets alla kommuner. Affärsrådgivningen får du av kvalificerade konsulter och specialister som har upphandlats av Region Örebro län.

Timbanken erbjuder ditt företag gratis affärsutveckling inom fem affärsområden. Du väljer en affärsrådgivare som ger dig råd hur du kan att utveckla ditt företag.

Inom dessa affärsområden kan du få affärsrådgivning med hjälp av Timbanken:

Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling

Inom kompetensområdet ingår exempelvis affärsidé, affärsplan, affärsutveckling samt företagsregistrering.

Ekonomi, avtal och juridik

Inom kompetensområdet ingår exempelvis budget, bokföring, redovisning, bokslut, fakturering, ekonomistyrning, allmänna ekonomiska frågor, information om lagar, tillstånd och regler, avtal som exempelvis hyresavtal och kompanjonsavtal samt allmänna juridiska frågor.

Marknad, sälj, sociala medier och varumärkesarbete

Inom kompetensområdet ingår exempelvis prissättning, säljteknik, säljstrategi, kundvård, marknadsplan, marknadsföring, strategisk marknadskommunikation, varumärkesarbete, grafisk profil och kompetens inom sociala medier.

Digitalisering och IT

Inom kompetensområdet ingår exempelvis automation, teknisk kompetens, Internet, App-utveckling, lean och digitala strategier.

Ledning, organisationsutveckling och HR

Inom kompetensområdet ingår exempelvis organisationsutveckling, rekrytering, arbetsrätt, styrning, företagsstruktur, allmänna personalfrågor, styrelsearbete, ledningsfrågor och kompetens kring kompetensförsörjning.

Till toppen av sidan