Tillväxtenheten från vänster: Britt-Marie Room-Östberg, Einar Jörgensen, Aulis Syväjärvi, Timmie Falk och Teresa Zetterblad.