Siris bakgrund med vit text. Texten lyder Ansök om föreningsstöd.

Nu kan din förening ansöka om föreningsstöd

Föreningar är en viktig del i Degerfors kommun och i syfte att skapa ett rikt och mångskiftande föreningsliv kan olika former av stöd sökas från kommunen.

Cirka 150 föreningar finns registrerade i kultur- och utbildningsförvaltningens föreningsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Av dessa får ett 40-tal någon typ av bidrag från kultur- och utbildningsnämnden. Förutom kontanta bidrag kan kommunens anläggningar hyras till kraftigt subventionerat pris.

Vid fastställande av föreningsstöd tas särskild hänsyn till:
  • Verksamhet som motverkar nyttjandet av alkohol, narkotika,dopningspreparat och tobak (ANDT) samt våld, mobbning, rasism, tidig utslagning inom idrotten.
  • Verksamhet som engagerar barn och ungdomar.
  • Verksamhet som har till syfte att öka barn och ungdomars delaktighet i fritidsaktiviteter.
  • Verksamhet som satsar på människor, natur och friluftsliv samt kultur.

Ansökan om föreningsstöd görs antingen digitalt i vår e-tjänst Ansökan om föreningsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ansökan med bilagor ska vara hos kommunen senast den 26 april för att kunna behandlas för aktuellt kalenderår.

Till toppen av sidan