Kommunstyrelsens ordförande har ordet

De kommunala och den politiska världarna kan vara komplicerade och svåra att hänga med i. För att ge dig en bild av vad som är på gång i Degerfors kommun kommer kommunstyrelsens ordförande, Anneli Mylly, därför att berätta om kommunens arbete och lyfta några av de frågor som är aktuella just nu.

Profilbild på kommunstyrelsens ordförande Anneli Mylly

Under den här månaden har kommunstyrelsen beslutat att ett nytt underlag ska läggas i Råbäck. För att finansiera det nya underlaget så har serviceförvaltningen fått ett tillskott från kommunstyrelsen på 80 000 kr. Vi behöver ha ett underlag som är hållbart över tid, därför har vi undersökt hur andra kommuner arbetar med underlag till sina motionsspår.

Profilbild på kommunstyrelsens ordförande Anneli Mylly

Vi har också beslutat att det ska göras en målning på gaveln till ”100-metern”, det vill säga ena änden av Medborgargatan. Det är en konstnär som tagit fram förslaget och temat var fotboll. Förhoppningen är att den ska bli gjord under oktober månad. Även målningarna bakom gamla Coop restaureras.

Jag har varit på studiebesök på våra arbetsmarknadsenheter. De gör stor nytta för kommunen. De utför saker som vi annars behöver köpa från annat håll så som flyttstäd, och magasinering av möbler, till exempel.

Vi behöver öka takten vad gäller digitalisering. Dels internt inom våra egna verksamheter men framför allt gentemot medborgarna i Degerfors kommun. Det är viktigt att vi hänger med i utvecklingen. Vi är dock medvetna om att alla kommunmedborgare inte föredrar digitala lösningar och därför är det viktigt att vi kan tillhandahålla samma service även för dem.

Till sist vill jag säga att efter att vi fått delårsrapporten för första halvåret ser det ut att bli ett överskott på ca 14,7 miljoner för kommunen. Tidigare under året var det ca 7 miljoner. Det är den summan vi räknat med när vi gjorde åtgärdsplanen som ska återställa underskotten.

Vänligen,
Anneli Mylly

Kommunstyrelsens ordförande har ordet publiceras kontinuerligt. Under sidan Kommunstyrelsens ordförande har ordet kommer du att kunna läsa gamla och nya publiceringar.

Till toppen av sidan