Trafikinformation Gamla Björneborgsvägen

Trafiksignalerna på Gamla Björneborgsvägen har slutat att fungera och ett arbete pågår just nu för att undersöka vad som behöver åtgärdas.

Vi uppmanar därför alla trafikanter att vara extra vaksamma och köra försiktigt.

Till toppen av sidan