Degerfors kommuns nämndhus på Medborgarplatsen.

Moderata gruppledare i justitieutskottet och socialutskottet på studiebesök i Degerfors

Tisdag 19 mars kommer Louise Meijer, gruppledare för Moderaterna i justitieutskottet i Riksdagen och Johan Hultberg, gruppledare för Moderaterna i socialutskottet till Degerfors för att prata med ledningsgruppen för Backa barnet om införandet av modellen.

Under mötet i Tunet, Folkets hus kommer ledningsgruppen för Backa barnet i Degerfors berätta om hur arbetet med att implementera modellen går, vilka hinder man stött på och vilket stöd som kan behövas på nationell nivå.

Degerfors kommun tecknade i juni 2023 en överenskommelse om Backa barnet mellan kommunen, Region Örebro län och Polismyndigheten. Backa barnet är en arbetsmodell för hur regioner, kommuner och förvaltningar kan samverka för att de tidigt ska kunna fånga upp barn och unga, både för att förebygga problem och säkerställa deras rättigheter.

Cecilia Ljung är processledare för Backa barnet i Degerfors, säger:

“Jag är oerhört glad för att vi får studiebesök av politiska gruppledare i både justitieutskottet och socialutskottet så att vi kan berätta om vårt samarbete inom tidiga insatser genom Backa barnet. Jag ser det som en bekräftelse för att vi har påbörjat ett gott arbete i Degerfors kommun tillsammans med Region Örebro län och polisen.”

Till toppen av sidan