Bostadsmarknadsenkät

Hjälp en oss att bli ännu bättre! Denna undersökning studerar Degerfors kommuns bostadsbehov, nu och i framtiden, för att göra din kommun så attraktiv som möjligt!

Tiden för att svara på enkäten har gått ut. Vi tackar alla som svarat på den.

Undersökningen görs av Degerforsbyggen tillsammans med Degerfors kommun.

Till toppen av sidan