Ett långsiktigt trygghetsarbete pågår i kommunen som även bidragit till nomineringen som Sveriges största trygghetsskapare – Årets omfamning.

Nominerade till Sveriges största trygghetsskapare

Det pågår ständigt ett aktivt arbete inom Degerfors kommun med att skapa trygghet för alla våra medborgare. Ett arbete som har resulterats till en nominering som Sveriges största trygghetsskapare.

Degerfors kommun har röstats fram tillsammans med Karlskoga kommun och det är Cecilia Ljung, folkhälsochef, folkhälsoförvaltningen, Karlskoga/Degerfors kommuner och Kenneth Sundqvist, lokal polis, som ligger bakom arbetet som bidragit till nomineringen som Sveriges största trygghetsskapare – Årets omfamning.

Ökad trygghet

Cecilia Ljung och Kenneth Sundqvist har tillsammans under en längre tid byggt broar och skapat möten som bidragit till ökad trygghet på ett strategiskt, systematiskt och långsiktigt sätt. Ett långsiktigt trygghetsarbete har prioriterats i båda kommunerna och Degerfors kommun har till och med valt att jobba med en nollvision gällande brott i kommunen.

Stora delar av kommunernas brottsförebyggande arbete pågår i det lokala brottsförebyggande rådet. Det rådet har lyckats få kommuner, dess anställda och förtroendevalda att enas i ett trygghetsarbete genom en tydlig samverkansöverenskommelse.

Under Trygg och Säker 2019 i Malmö, onsdag 28:e kommer en vinnare att koras till Årets omfamning. Det är sex bidrag som är nominerade och ett av dem är Cecilia Ljung och Kenneth Sundqvist. Vi håller förstås tummarna för att de ska nå ända fram

Bakgrund

Omfamningen är ett årligt pris med syfte att tillvarata och synliggöra människor och/eller organisationer som särskilt bidragit till ett tryggare samhälle för såväl medborgare som näringslivet och de som arbetar inom landets offentliga sektor.

Personen och/eller organisationen skall genom aktivt trygghetsarbete eller sådana liknande åtgärder ha skapat synbar skillnad med avseende på upplevd trygghet i den region, det område alternativt den organisation för vilken trygghetsarbetet initierats.

Till toppen av sidan