Information om höjning av VA-taxan 2020

Den 15 juni beslutade kommunfullmäktige att höja avgiften för vatten och avlopp (VA- taxan). Detta gäller från och med 1 juli 2020. Höjningen är 10 % och gäller brukningsavgiften för både fast och rörlig avgift samt anslutningsavgiften.

Vad betyder det i kronor och ören för en villa?

Höjningen innebär att kostnaden för en villa i Degerfors kommun som förbrukar 100 kubikmeter per år kommer att betala 43 kr mer per månad, det vill säga 513 kr för ett år.

Varför höjs avgifterna?

Anledningen till en höjning av VA- taxan är stora investeringar i nytt vattenverk samt VA- sanering på ledningsnätet ca 290 km, och de resterande VA- anläggningarna så som pumpstationerna 45 st och cirka 80 LTA- stationer, reservoarer, vattenverk och reningsverk i Degerfors, Åtorp och Svartå att underhålla.

Då myndighetskrav och miljömål stärks på Degerfors Kommuns VA, så som kontroller, uppströmsarbete samt krav på omhändertagande av slam och dagvatten. Nya verksamhetsområden utökas och byggs ut och befintliga ledningsnät och anläggningar anpassas.

Det är inte unikt för Degerfors kommun med föråldrade anläggningar, utan det är ett generellt problem för alla vatten- och avloppsanläggningar i Sverige.

VA-verksamheten i Degerfors kommun finansieras genom avgifterna i VA- taxan och ska enligt ”Lagen om allmänna vattentjänster” bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat

Till toppen av sidan