Rekommendationer under kommande helger och högtider

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Den 14 december upphör de lokala allmänna råden att gälla. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Umgås bara i en mindre krets

Risken för att få covid-19, och att sprida smittan vidare, ökar ju fler du träffar. Därför är det viktigt att begränsa antalet möten även under storhelgerna och att göra anpassningar, för att till exempel kunna hålla avstånd. Det är viktigt att vara observant på sjukdomssymtom och vara beredd på att ställa in möten med andra människor, för att undvika risken för smittspridning.

Umgås helst i en mindre krets, så att du minskar antalet nära kontakter så mycket som möjligt. Ju färre som samlas desto bättre. Du bör också undvika att ingå i flera olika grupper.

Om du träffar personer utanför din mindre krets bör ni ses på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Umgås utomhus om det går och håll så mycket avstånd som möjligt. Undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.

Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt

Äldre och personer som tillhör andra riskgrupper Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. löper högre risk att bli allvarligt sjuka. Det är därför viktigt att såväl personer i riskgrupp som personer i deras omgivning ser till att mötas på ett säkert sätt. Även här gäller det att begränsa antalet kontakter, att hålla avstånd, att följa riktlinjerna för hygien och att se till att den som uppvisar minsta symtom avstår från att träffas. Besök på särskilda boenden för äldre får göras så länge inget förbud har införts. Det ska ske under säkra former och i enlighet med boendets besöksrutiner. Kontrollera med verksamheten eller din kommun vilka riktlinjer som gäller.

Om du har haft covid-19 under våren är det inte säkert att du längre har mindre risk att smittas och att smitta andra. Om du haft covid-19 under hösten är det däremot troligt att risken är mindre. Trots det är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska risken för smittspridning.

Traditioner under smittsäkra former

Försök att anpassa era traditioner för att minimera risken för spridning av covid-19.

Om du firar jul och vill ha en tomte, bör personen som är tomte komma från den mindre krets som du umgås med. Firar du flera högtider bör du hålla firandet i samma mindre krets varje gång. Avstå helst julbord med personer som du normalt inte brukar träffa, och håll glöggkväll och luciafirande digitalt eller i den mindre krets som du planerar att fira andra helger med under den närmaste tiden. Barn i grundskola eller förskola kan fira i skolan eller förskolan utan föräldrars närvaro.

Julkonserter och religionsutövning som gudstjänster kan omfattas av ordningslagen, och här finns ett särskilt regelverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Res säkert

Försök att begränsa ditt kollektiva resande så mycket som möjligt. En transport bidrar inte i sig till smittspridning, men det finns en risk vid möten under resans gång och på resmålet. Inför kommande ledigheter och under julen är det viktigt att tänka igenom om planerade resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ska tänka igenom om en resa till exempelvis storstäderna, till fjällanläggningen eller till en semesterort där många människor träffas på samma plats är nödvändig.

Eventuella resor bör ske på ett säkert sätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ur smittskyddssynpunkt:

 • Stanna hemma om du har symtom.
 • Planera din resa så att du kan välja platsbokning.
 • Använd i första hand andra färdsätt än kollektivtrafik där du inte kan boka platsbiljett.
 • Undvik avgångar med trängsel.

Om du utvecklar symtom på covid-19 på resmålet, isolera dig eller ta dig hem på ett säkert sätt för att minska risken för smittspridning.

Om du firar jul eller någon annan helgdag med släkt eller vänner på annan ort än den du bor på ska det vara i en mindre krets. Du bör inte träffa personer utanför den kretsen under helgerna, varken på hemorten eller på resmålet.

Undvik trängsel i jul- och mellandagshandeln

I samband med jul- och mellandagshandeln kan det kräva extra försiktighet för att undvika trängsel. Både individer och verksamheter har ett ansvar att motverka spridning av covid-19. Begränsa helst antalet inköp i butiker. Handla helst på egen hand, undvik att handla vid tidpunkter då många vistas i affärerna, undvik att i onödan vistas i affärers och köpcentrums lokaler. Följ butikernas och utlämningsställenas råd och anvisningar.

Om ensamhet

Just nu behöver vi undvika att träffa många olika personer och att undvika sociala sammanhang där många personer vistas samtidigt. Det här kan göra att man känner sig mer ensam än vanligt. Samtidigt är nära relationer och möten i vardagen viktiga för att må bra.

Vi är alla olika. En del personer uppskattar att vara för sig själva. Andra kan känna sig ensamma, oavsett om man bor själv eller är omgiven av ett socialt nätverk. Det kan i sin tur skapa känslor av både stress och oro.

Försök hitta lösningar som passar dig. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni undvika att vara nära varandra och i första hand umgås utomhus. Tänk på att följa de rekommendationer som kommer från myndigheterna för att minska risken för sjukdom och smittspridning. Använd gärna digitala möjligheter för att hålla kontakt eller håll kontakt via telefon. Om du känner någon som du tror kan känna sig ensam, så kan ett samtal, brev eller ett meddelande göra stor skillnad.

Om du själv känner dig ensam eller vill tipsa någon annan, finns det tips och stöd att få via stödlinjer, telefonjourer (1177) Länk till annan webbplats. och webbsidor som Du är inte ensam om att känna dig ensam (Mind) Länk till annan webbplats..

Barn och unga

Barn i förskola, förskoleklass, grundskola samt motsvarande skolformer

Det är vuxnas ansvar att vägleda barnen i hur de kan följa råden om att motverka smitta av covid-19 i vardagen.

Kalas, andra samlingar med många personer, eller att träffas i nya grupper är olämpligt. Däremot går det bra att leka i mindre grupper även utanför skolan eller förskolan, under förutsättning att alla är friska.

Det är viktigt att barn kan fortsätta med sina idrotts- och fritidsaktiviteter så långt det är möjligt. Idrottsföreningar liksom andra föreningar kan fortfarande anordna aktiviteter och enstaka tävlingar eller matcher. Däremot inte anordna cuper, lägerverksamhet eller liknande.

Unga i gymnasieålder

Unga i gymnasieålder (födda 2004 och tidigare) förväntas följa de allmänna råden precis som vuxna. Det innebär att begränsa nya nära kontakter, umgås i en mindre krets, stanna hemma vid symtom på covid-19 samt hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel. De bör också tvätta händerna ofta och noggrant, eller använda handdesinfektion, samt resa på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Unga har ofta ett stort behov av att träffa vänner. Det är därför viktigt att vuxna ger vägledning om hur unga kan umgås på ett så säkert sätt som möjligt.

Det är bra om unga i gymnasieålder fortsätter med idrott och fritidsaktiviteter, men aktiviteterna bör genomföras på ett sätt som minimerar risken för smitta. Var utomhus så långt det går, håll avstånd, dela inte utrustning med varandra, undvik gemensamma omklädningsrum, res till och från aktiviteter individuellt och minimera antalet personer som träffas.

Vad är en mindre krets?

En mindre krets är ett fåtal personer, men det går inte att säga en exakt siffra. Vilka och hur många som ingår i kretsen kan variera utifrån varje individs livssituation. För någon kan det vara några nära vänner, för någon annan den närmaste familjen.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

För att undvika spridning av covid-19 bör du

 1. stanna hemma vid symtom på covid-19,
 2. tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
 3. hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Begränsa nya nära kontakter

Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsam-mans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni

 1. undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid, och
 2. med fördel umgås utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel

Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus.
Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där. Du bör om möjligt handla ensam och inte vistas i t.ex. butiker under längre tid än nödvändigt.

Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt

När det är möjligt ska du komma överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån. Du bör också om möjligt anpassa dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

När du är på arbetsplatsen bör du hålla avstånd till andra vid exempelvis möten, i fikarum och omklädningsrum.

Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta

Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektiv-trafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil.

Vid längre resor kan det innebära att du

 1. undviker att träffa nya kontakter under resan och på resmålet, och
 2. kan säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

 1. hålla avstånd till varandra,
 2. inte dela utrustning med varandra,
 3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 4. undvika gemensamma omklädningsrum,
 5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
 6. utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Alla verksamheters ansvar

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Alla verksamheter

Åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 kan till exempel vara att verksamheten

 1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera,
 2. markerar avstånd på golvet,
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
 4. erbjuder digitala alternativ,
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion
 6. minimerar antalet personer vid samma tidpunkt, särskilt i trånga lokaler, och
 7. anpassar öppettiderna.

Arbetsplatser

Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa dessa föreskrifter och allmänna råd.
Sådana åtgärder kan till exempel vara att

 1. uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjuda förutsättningar för det,
 2. använder digitala alternativ eller skjuter upp tjänsteresor, konferenser och liknande arrangemang,
 3. ge anställda möjlighet att hålla avstånd till varandra, till exempel vid möten, i fikarum och i omklädningsrum, och
 4. ge anställda möjlighet att regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten eller använda handdesinfektion.

Utbildningar för vuxna

Kommunal vuxenutbildning, lärosäten och andra som erbjuder ut-bildningar för vuxna bör, förutom vad som gäller för arbetsplatser, erbjuda distansundervisning när det är möjligt och när verksamhetsansvarig bedömer att det är lämpligt utifrån elevernas behov.
Detta råd gäller inte för andra utbildningsformer än kommunal vuxenutbildning som omfattas av skollagen (2010:800).

Kollektivtrafik och allmänna färdmedel

För att undvika spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken och allmänna färdmedel bör verksamheterna

 1. se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel,
 2. begränsa antalet passagerare per fordon, och
 3. informera sina passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Handel

För att undvika spridning av covid-19 inom handeln bör köpcentrum, affärer, varuhus, butiker och liknande verksamheter

 1. begränsa antalet kunder som vistas i en lokal samtidigt,
 2. informera kunder om att handla på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt såsom att handla ensam och på tider då det inte förekommer trängsel, och
 3. ta fram alternativa lösningar till kassaköer och utlämning av varor samt anvisa hur långt kunderna bör stå ifrån varandra.

Föreningar m.m.

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra associationsformer

 1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, och
 2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Föreningar för idrott, kultur och fritid

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter

 1. när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,
 2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, och
 3. avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.

Smittskyddsläkare kan föreslå att Folkhälsomyndigheten föreskriver om lokala allmänna råd för att tillfälligt motverka lokal eller regional spridning av covid-19.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 december 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021.

Till toppen av sidan