På måndag testas VMA, Viktigt meddelande till allmänheten

Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik, fungerar. På måndag 7 mars klockan 15.00 är det åter dags för test av utomhusvarningen.

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Med tanke på det nuvarnande omvärldsläget vill MSB betona att detta är ett test.

Till toppen av sidan