Kommunstyrelsens ordförande har ordet Mars 2022

KSO Anneli Mylly sammanfattar mars månad. Trevlig läsning!

Den 24 februari hände något som jag inte trodde jag skulle behöva uppleva. Ett krig på nära håll. Rysslands invasion av Ukraina har chockat hela världen och hotar även säkerheten i Europa.

En stor flyktingström är på väg mot Sverige och i skrivande stund vet vi inte hur många flyktingar som Degerfors kommun förväntas ta emot. Vi har påbörjat ett arbete för att säkerställa kommunens förmåga för ett bra och välplanerat krisarbete. Vi har inventerat kommunens lokaler som vi kan ha användning för som flyktingboenden.

Vårt bostadsbolag och andra privata aktörer inventerar och meddelar migrationsverket hur många långtidsboende i lägenheter som är möjligt att ta emot i kommunen.

Vi har även lagt upp en sida med samlad information inom säkerhet och beredskap. Där finns det både information via text och film som jag hoppas ska ge er svar på era frågor som berör just säkerhet och beredskap.

Det håller på att rekryteras en ny socialchef till kommunen. För tillfället har vi en erfaren tillförordnad socialchef så att vi inte tappar fart i socialförvaltningens arbete. Det pågår även en genomlysning av en extern konsult för att hitta sätt att få förvaltningens ekonomi i balans.

Arbetet med omläggning av naturgräsplan på Stora Valla fortsätter och enligt den senaste informationen så hålls tidsplanen för att få klart en ny plan till hemmapremiären mot BK Häcken den 9 april.

Till toppen av sidan