Nämndhuset i Degerfors fotograferat från Medborgarplatsen. Degerfors kommuns flagga med kommunvapnet vajar i vinden och det är snö på marken.

Pressmeddelande: Kommunstyrelsen enad om instruktioner istället för anställningsstopp i skrivelse

Under onsdagens möte för kommunstyrelsen i Degerfors kommun enades samtliga partier om att ändra innehållet i ett förslag om restriktioner av nyanställningar i kommunens verksamheter. Den nya formuleringen specificerar att det handlar om instruktioner för anställning snarare än anställningsstopp.

”Efter inspel från olika oppositionspartier så kunde vi enas om ett gemensamt beslut att ändra innehållet i skrivelsen men behålla syftet”, säger kommunstyrelsens ordförande Anneli Mylly (V).

Förslaget som kommit in till kommunstyrelsen handlar om att förvaltningarna inte får göra nyanställningar utan att först gå igenom en prövning där verksamheten får motivera beslutet att anställa ny personal jämfört med andra lösningar.

I skrivelsen skriver tjänstepersoner på kommunstyrelseförvaltningen att ”Degerfors kommun befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge. Underskotten för 2023 förväntas bli ca -23 mnkr och även 2024 befaras vara ett år med svåra ekonomiska utmaningar.” och att förslaget om att ändra rutinen för nyanställningar har som syfte att bromsa det ekonomiska utflödet för att understryka allvaret i situationen.

För mer information kontakta:

Anneli Mylly (V), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0586-482 21

E-post: anneli.mylly@degerfors.se

Till toppen av sidan