Vy från rondellen i Degerfors centrum där bilar åker förbi. I förgrunden växer rosa blommor.

Ny gradering av felparkeringsavgifter i Degerfors

Från och med 15 juli förändrar kommunen skalan för felparkeringsavgifter för att bättre reflektera hur allvarlig en förseelse är. Idag har Degerfors kommun två avgifter för alla förseelser: 500 kronor och 1000 kronor. I den nya skalan är avgifterna 400 kronor, 700 kronor och 1000 kronor.

“De nya avgifterna har tagits fram för att vara mer proportionella mot graden av förseelse och förhoppningsvis kommer de bidra till att öka efterlevnaden av parkeringsreglerna. Vi ser också en möjlighet att kunna möta den efterfrågan som finns av ökad parkeringsövervakning.” säger trafikingenjör Viveka Wernqvist.

Lägre avgift om du råkar stå för länge

I den nya skalan får förare en lägre felparkeringsavgift än tidigare om de dragit över tiden på parkeringen, vilket bedöms som en lättare förseelse. Däremot höjer kommunen avgiften när förare har stannat eller parkerat sitt fordon så att de hindrar trafiken eller stannat och parkerat på platser där det är förbjudet.

Felparkeringsavgifter från 15 juli 2024

Tabellen nedan listar olika förseelser och vilken felparkeringsavgift som gäller i den nya graderingen från och med 15 juli 2024.

Skriv tabellbeskrivning här
FörseelseAvgift
Parkerat längre än tillåten tid400 kr
Stannat eller parkerat ...
  • Så att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs
700 kr
  • På gång- eller cykelbana
700 kr
  • På ej tillåten sida av vägen
700 kr
  • I vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant
700 kr
  • Inom område med förbud att stanna eller parkera
700 kr
  • På sträcka med förbud att stanna eller parkera
700 kr
  • På eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, cykelöverfart eller korsande cykelbana eller gångbana
700 kr
  • För annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för rörelsehindrad
1000 kr
Övriga förseelser400 kr

Läs mer om parkering och parkeringstillstånd i Degerfors kommun.

Till toppen av sidan