Stöd till personer med funktionsnedsättning

De tio rättigheterna enligt LSS

Råd och stöd

Råd och stöd kan beskrivas som expertstöd av personal med särskilda kunskaper om levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning.

Råd och stöd kan ges av sjukgymnast, psykolog, arbetsterapeut, specialpedagog, logoped, kurator, dietist m.fl.

Personlig assistent

Om man har stora funktionshinder och inte har fyllt 65 år kan man ha rätt att få hjälp av personlig assistent. För att få det krävs att man behöver hjälp med personlig hygien, på/avklädning, måltider och att kommunicera andra med människor. Andra behov av hjälp kan också räknas in.
Har man ett stort behov av hjälp, mer än 20 timmar i veckan kan man ansöka om assistentersättning hos Försäkringskassan. Man kan antingen få assistans direkt av kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare för assistenten.
Man kan också använda stödet till att anlita ett kooperativ eller annan fristående verksamhet som arbetsgivare för sin personliga assistent.

Ledsagarservice

Ledsagarservice kan beviljas för verksamheter utanför hemmet. Ledsagare kan till exempel följa med på fritidsaktiviteter eller hjälpa dig när du handlar.

Kontaktperson

En kontaktperson ska ge stöd så att en person med funktionsnedsättning får en bra fritid. Kontaktpersonen ska vara som en vän, någon att prata med och umgås med, gå ut och fika och tillsammans delta i någon fritidsaktivitet.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice finns både som regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses. Avlösarservice innebär att någon kommer hem till dig när dina anhöriga inte kan hjälpa dig som de brukar göra.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är till för att ge anhöriga avlösning och för att ge den enskilde möjlighet till avkoppling och miljöombyte. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem eller i annan familj.

Korttidstillsyn för skolungdomar över tolv år

Skolungdom över 12 år kan få tillsyn före och efter skoldagen samt under loven när föräldrar eller vårdnadshavare arbetar.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom

Barn och ungdomar som på grund av stort omvårdnadsbehov inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj i form av familjehem. De kan också bo i en bostad med särskild service tillsammans med andra barn och ungdomar med funktionshinder.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Bostäder kan utformas på olika sätt, men de viktigaste formerna är servicebostad och gruppboende. I insatsen bostad med särskild service ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Man kan få hjälp dygnet runt.

Daglig verksamhet

Personer med utvecklingsstörning, autism och de som har fått en hjärnskada i vuxen ålder har rätt till daglig verksamhet, det vill säga något att göra på dagarna.

Till toppen av sidan