Närbild på en hand som håller i en mobiltelefon. På skärmen syns ett meddelande från Degerfors om en trygghetsundersökning och länkar till mer infomation.

I sms:et finns en länk för att delta i undersökningen. Den ska starta med "https://url.ip1.net/" och följs sedan av en bokstavs- och sifferkombination som är unik för varje mottagare.

Trygghetsundersökning 2024

Har du fått ett SMS med en inbjudan om att vara med i en trygghetsundersökning? I så fall är du en av alla som slumpmässigt valts ut för att delta i den trygghetsundersökning som nu sker i Degerfors.

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur vanligt det är att boende i området känner sig trygga eller otrygga och om det finns vissa platser som man tycker är särskilt otrygga. Resultaten av undersökningen hjälper oss att prioritera var vi ska göra mer trygghetsskapande insatser.

Undersökningen genomförs 3 juni till 17 juni.

  • Om du har blivit slumpmässigt utvald skickas undersökningen med sms till din telefon. Som avsändare står Degerfors kommun.
  • Du kan välja mellan 12 olika språk att svara på.
  • Undersökningen tar 5 till 10 minuter att svara på.
  • Du får bland annat ange specifika platser i ditt område som du upplever som otrygga och varför du upplever dessa platser som otrygga.

Vem kan delta i undersökningen?

Undersökningen som genomförs mellan 3-17 juni skickas slumpmässigt ut till personer i Degerfors som är mellan 16-84 år. Du som blivit utvald får ett sms från oss med en länk till undersökningen. Ditt deltagande är viktigt i arbetet med att göra Degerfors tryggare.

Du kan endast svara på undersökningen en gång och du kan inte låta någon annan svara i ditt ställe. Det tar cirka 5-10 minuter att svara på undersökningen. Om du får en påminnelse om att besvara enkäten innebär det att du ännu inte svarat på hela enkäten eller glömt att skicka in den. Det är helt frivilligt att svara på undersökningen och du kan avbryta när du vill.

Om du inte vill svara på enkäten klickar du på länken i meddelandet där du avböjer deltagande. Om du väljer att avböja så får du inga påminnelser.

 

Vanliga frågor och svar

Hur länge pågår undersökningen?

Den pågår under två veckor mellan 3 - 17 juni. Det innebär att du har två veckor på dig att svara på enkäten. Du får flera påminnelser under dessa två veckor – om du inte klickar på avböj-länken i SMS:et. Då får du inte längre några påminnelser och du kan inte delta i undersökningen.

Varför får just jag inbjudan till att delta i undersökningen?

Du är en av flera tusen slumpmässigt utvalda personer i åldern 16-84 år i din kommun. Det är alltså slumpen och inget annat som gjort att just du fått inbjudan.

Jag har redan svarat på enkäten, varför får jag fortfarande påminnelser?

Om du fortfarande får påminnelser efter att du svarat på enkäten kan du har glömt att göra klart hela enkäten eller glömt att skicka in. När du gjort det får du inga fler påminnelser. Klicka på enkätlänken i något av de SMS du fått för att göra färdigt hela enkäten.

Kan någon se mina svar? Är jag anonym?

Under undersökningens genomförande, när vi samlar in enkätsvaren, hanterar vi ditt mobilnummer och uppgifter om ålder och kön. När undersökningen är genomförd tas kopplingen till ditt mobilnummer bort (raderas och sparas inte) och det kommer inte finnas någon koppling mellan dina svar i undersökningen och dina personuppgifter såsom namn, mobilnummer eller något annat. Alltså, det kommer inte vara möjligt att i resultaten av undersökningen identifiera att vissa svar kommer från just dig.

Vem kontaktar jag om jag har frågor?

Per Hassel
Säkerhetssamordnare Degerfors kommun
per.hassel@degerfors.se

Så behandlar vi dina personuppgifter

Ändamål med undersökningen

Undersökningen syftar till att ge kommunen kunskap om medborgares upplevda trygghet per område och specifika otrygga platser för att kommunen i samverkan med bostadsbolag och polis ska kunna sätta in trygghetsfrämjande insatser på goda grunder.

Undersökningen följer forskningsetiska principer, till exempel informationskravet och samtyckeskravet samt dataskyddsförordningen vad gäller hantering av personuppgifter. Det är frivilligt för medborgaren som får SMS-inbjudan att svara eller ej.

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

Under de 4 veckor undersökningen genomförs behandlas respondentens adress och telefonnummer. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter och i resultatet av undersökningen kan svaren inte kopplas till svarandes personuppgifter.

Varifrån har vi fått de telefonnummer som undersökningen skickats till?

De telefonnummer som undersökningen skickas till har tagits fram via en nummerupplysningstjänst. Ett slumpmässigt urval görs bland alla telefonnummer per område i kommunen och det beror alltså helt på slumpen vem som får undersökningen skickad till sig.

Rättslig grund

Den personuppgiftsansvariges rättsliga grund för denna behandling av personuppgifter är att den personuppgiftsansvariga verksamheten ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse (Dataskyddsförordningen, Artikel 6 1e).

Vem tar del av personuppgifterna?

Personuppgifter (adress, telefonnummer) hanteras endast under undersökningens genomförande och då på ett informationssäkert sätt och endast av dedikerad personal hos vår leverantör Embrace Safety AB som arbetar med den aktuella undersökningen.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifter som behandlas i undersökningen lagras bara under undersökningens genomförande, cirka 4 veckor. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter så att den slutgiltiga datafilen anonymiseras.

Överföring till tredjeland

Dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats. reglerar särskilt aspekten kring delning av personuppgifter med tredje land, det vill säga länder som inte är en del av den Europeiska unionen. I genomförandet av undersökningen förekommer ingen sådan delning av personuppgifter med tredje land.

Till toppen av sidan