Information om Kultur- och utbildningsförvaltningens
e-posthantering under semesterperioder

Information till dig som skickar e-post till anställda på Kultur- och utbildningsförvaltningen.

Kommunen som myndighet har aldrig semester. Enligt 5 kap offentlighets- och sekretesslagen ska inkomna handlingar registreras hos myndigheten. Vid arbetstagares frånvaro har myndigheten skyldighet att ta emot och diarieföra handlingar som inkommer per post eller e-post. Detta regleras i tryckfrihetsförordning (1949:105).

Vill du veta mera, följ länken, Svensk författningssamling 1949:105 Tryckfrihetsförordning (1949:105) - riksdagen.se Länk till annan webbplats.

För att lösa detta under semesterperioder kommer Kultur- och utbildningsförvaltningen att göra på följande sätt.

När våra anställda har sin huvudsemester kommer deras e-post att skickas till en funktionsbrevlåda. Den posten kommer att ses/ kontrolleras av några förvaltningstjänstemän som har ett övergripande ansvar eller skickas till närmaste chef, beroende av ärendets karaktär.

Det innebär att det du skriver till en anställd inom förvaltningen under semesterperioden kommer även att ses av andra personer än den du ställt ditt mail till.

Till toppen av sidan