Nyhetsarkiv

 • Pressmeddelande: Kommunstyrelsen enad om instruktioner istället för anställningsstopp i skrivelse

  Under onsdagens möte för kommunstyrelsen i Degerfors kommun enades samtliga partier om att ändra innehållet i ett förslag om restriktioner av nyanställningar i kommunens verksamheter. Den nya formuleringen specificerar att det handlar om instruktioner för anställning snarare än anställningsstopp.
 • Dagrehabilitering och Gästis slås ihop

  Under hösten 2023 har det kommit in 22 medborgarförslag till socialnämnden om vikten av att dagrehabiliteringen finns kvar och ingår i ordinarie verksamhet. Socialnämnden svarar att det aldrig varit aktuellt att ta bort dagrehabilitering i verksamheten men att dagrehabilitering och dagverksamheten Gästis däremot kommer att slås ihop. Anledningen är att kommunen fått sin ansökan om utökad finansiering avslagen och att verksamheterna nu endast drivs av socialförvaltningens egna medel.
 • KSO praktiserar hos HR- och administrativ chef Lina Rydén

  Anneli Mylly besöker och praktiserar i kommunens verksamheter och har den här gången följt med HR- och administrativ chef Lina Rydén. På HR-avdelningen arbetar det sammanlagt tre personal men Lina är även chef för HR- och administrativa enheten där hon ansvarar 14 medarbetare totalt.
 • Degefors startar komvux i egen regi

  Från och med årsskiftet kan degerforsare läsa kommunal vuxenutbilning i Degerfors. På nystartade Vuxnas lärande Degerfors kan man komplettera betyg från grund- och gymnasieskolan, göra karriärbyte eller läsa SFI.
 • Sophämtningen är försenad (lägesuppdatering)

  På grund av halkan är sophämtningen försenad i vissa områden
 • Brun matavfallstunna till alla hushåll under 2024

  Från och med januari 2024 ska alla hushåll i Sverige sortera nedbrytbart mat- och bioavfall. Serviceförvaltningen i Degerfors började under hösten 2023 dela ut bruna matavfallstunnor till hushållen och arbetet kommer fortsätta under året. Här kan du se vad som gäller när du får en brun matavfallstunna.
Till toppen av sidan