Orosanmälan när ett barn far illa

Om du misstänker att ett barn i Degerfors kommun inte har det bra hemma eller far illa på annat sätt bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen.

Anmälningsskyldighet för alla som arbetar med barn och unga

Alla som arbetar med barn och unga i Degerfors kommun är skyldiga att genast anmäla om de i sin yrkesroll får kännedom om, eller misstänker att ett barn far illa.

Anmäler du som privatperson kan du alltid vara anonym!

Gör en orosanmälan

Telefon: 0586-481 40
Fax: 0586-482 32

Telefontider

Måndag - Torsdag 08.30-16.00
Fredag 08.30-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Övrig tid ringer du 112 och uppger att du vill göra en orosanmälan så kopplas du till socialjouren.

Skicka orosanmälan med brev

Barn och unga
15. socialkontoret
Degerfors kommun
693 80 Degerfors

Vårdnadshavare och barnet kan komma att ta del av de uppgifter som du lämnar i din anmälan.

Sekretess

Alla uppgifter som kommer till socialtjänstens kännedom är sekretessbelagda. För barn och unga under 18 år innebär det att ingen obehörig har rätt att ta del av det som kommit till socialtjänstens kännedom utan att vårdnadshavarna har gett sin tillåtelse till det.

Till toppen av sidan