Stipendier

Ideella föreningar och enskilda personer som varit eller fortfarande är verksamma i Degerfors kulturskola kan ansöka om kulturstipendium. Du kan söka bidrag för aktiviteter, utbildning och projekt som främjar utbildning och utveckling av musik- och danslivet i Degerfors kommun.

När Degerfors Kulturskolas elev- och föräldraförening lades ner skänktes de pengar som fanns kvar till Degerfors kommun. Föreningens styrelse önskade att pengarna skulle delas ut som stipendier till ideella föreningar som vill bidra till ett aktivt musik- och dansliv i Degerfors kommun och för befintliga och före detta elever vid Degerfors musikskola.

Vem kan söka?

Ideella föreningar eller enskilda personer som tidigare varit eller fortfarande är verksamma i Degerfors kulturskola kan söka stipendiet och få bidrag. Nuvarande och före detta lärare räknas som enskilda personer och kan också söka stipendiet.

Hur mycket får jag i bidrag?

Det går att ansöka om bidrag upp till 20 000 kronor. Möjlighet till delutbetalning för uppkomna kostnader finns.

Vad kan jag använda bidraget till?

Du kan söka bidrag för aktiviteter, utbildning och projekt som utöver ditt egenintresse också är till nytta och betydelse för utbildning och utveckling av musik- och danslivet i Degerfors kommun.

Du får inte använda bidraget till ordinarie verksamhet i Kulturskolan. Du får heller inte använda bidraget till inköp av utrustning och liknande.

Exempel på vad bidraget kan användas till:

  • Master Class - undervisning eller instruktion i grupp, ledd av en "mästare" inom området
  • Masterclasses som avslutas med ett publikt uppträdande konsert
  • Musikal/dansföreställning - där elever från Kulturskolan medverkar som musiker eller dansare
  • Aktiviteter som når många, både deltagarmässigt och publikt
  • Aktiviteter som kan visas upp på något sätt, t ex en konsert, framträdande
  • Aktiviteter som involverar flera olika genrer

Ansök om kulturstipendium 2024

Ansökan kan göras en gång per år. Ansökan öppnar 15 mars och Sista ansökningsdag är 15 maj.

Din ansökan ska innehålla en beskrivning av det dusöker bidrag för, med mål, syfte och en kostnadskalkyl (inklusive moms).

Du behöver redovisa alla utgifter med giltiga kvitton, där organisationsnummer framgår. Bidraget utbetalas efter återrapportering.

Ofullständig ansökningar kommer att avslås.

Bedömningsgruppen består av:

  • Representant ur f. d Elev- och föräldraföreningens styrelse: Mikael Carlson.
  • Förvaltningschef: Awaz Karim, förvaltningschef kultur- och utbildning
  • Kulturchef: Sofia Luthman, kulturchef

Skicka in din ansökan

Skica in din ansökan till Kulturchef Sofia Luthman och märk din ansökan "Degerfors kulturstipendium"

e-post: sofia.luthman@degerfors.se

Postaddress:

Attn. Sofia Luthman
23 Degerfors kulturskola
693 80 Degerfors

Till toppen av sidan