Fritidsverksamhet

Eleverna i anpassad grundskola erbjuds samma fritidsverksamhet som eleverna i grundskolan. När eleverna fyller 12 år finns det möjlighet att söka plats på korttidstillsyn för skolungdom som har rätt till insatser utifrån LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Till toppen av sidan