Stödåtgärder

Det finns flera aktörer som samarbetar kring stöd för våra elever inom anpassade grundskolan.

Skolans elevvårdsteam

Kurator, skolsköterska, skolpsykolog samt rektor finns som stöd till elev och personal. Teamet kan också hjälpa föräldrarna att få kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen.

Barn- och ungdomshabiliteringen

Stödjer föräldrar och bistår kommunen med konsultation och handledning som rör enskilda elevers funktionshinder. De kan även medverka omkring olika funktionsnedsättningar vid enstaka informationstillfällen såsom föräldramöten och personalträffar. Läs mer om Barn- och ungdomshabiliteringen på Landstingets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM

Bistår med specialpedagogiskt stöd till ledning, elevhälsoteam och personal.
Läs mer på SPSM:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen

BUP samarbetar vi med då eleven har kontakt med deras verksamhet.

Till toppen av sidan