Allmän information

Barn som är folkbokförda i Degerfors kommun har rätt till plats i förskola. Barnet erbjuds plats i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov.

Introduktion

För att barnet ska känna sig tryggt i sin nya miljö är det viktigt med introduktion vid nyplacering i förskolan. Introduktion innebär att barnet är i förskolan tillsammans med förälder eller annan vuxen. Introduktionen planeras i samråd mellan föräldrar och personal.

Schema

För att personalen ska kunna planera sin verksamhet och bemanning är det viktigt att det alltid finns ett korrekt och aktuellt schema. Vid förändringar ska nytt schema lämnas in till förskolan så fort som möjligt.

Sekretess

All personal inom förskolan omfattas av sekretesslagen.

Frånvaro

All frånvaro (sjukdom, semester, ferier eller annan ledighet) ska meddelas personalen vid den avdelning där barnen går. Frånvaro ger inte rätt till reducerad avgift.

Barn som insjuknar under dagen ska hämtas hem snarast möjligt. Det är viktigt att du som förälder lämnar rätt telefonnummer till hemmet och arbetsplatsen så att du lätt kan nås.

Samverkan med föräldrar

Den dagliga kontakten med föräldrar är en viktig del i föräldrasamverkan. Som förälder kan man ta upp egna frågor och funderingar. I övrigt förekommer olika föräldrasammankomster, såsom föräldra- och informationsmöten, drop-in kaffe, utflykter med mera.

Till toppen av sidan