Våra förskolor

Degerfors kommun har 10 förskolor runt om i kommunen. Degerfors har även omsorg på obekväma arbetstider på förskolan Villervalla.

Björkdungen

Björkdungens Förskola ligger i natursköna Svartå. Förskolan ligger strax intill sjön Storbjörken, det är också nära till skog och mark. Förskolan som är en avdeling för barn 1-5 år ligger i samma byggnad som skolan.

Vi på Björkdungen vill att varje barn skall få en trygg och trivsam vistelse här hos oss. Vi arbetar därför ständigt med barns inflytande och med att stärka barnens självkänsla. Vi tror på det kompetenta barnet och ser till varje barns egen förmåga att prova själv. Vi arbetar tematiskt utifrån barnens intressen. Sång och musik genomsyrar vår verksamhet.

Varje år får vi prioriterade mål ifrån kommunen som vi arbetar utifrån tillsammans med vår Läroplan. Vi använder oss utav en dokumentationsplattform som heter Unikum. Där kommer all dokumentation om vår verksamhet och barnens utveckling att läggas ut.

Våra Öppettider är: 06:00-18:30

Kontakta oss på Björkdungen

Adress: Parkvägen 5, Svartå
Tel: 0586-487 07
E-post: bjorkdungen@degerfors.se
Rektor: Britt-Marie Ahl

Guldgruvan

Vi är en förskola med tre avdelningar som ligger i anslutning till en högstadieskola. Tack vare detta kommer vi att upprätta ett samarbete som gynnar både våra barn och ungdomarna på skolan. Närheten till skolan gör att vi kan utnyttja en stor gymnastikhall som ger barnen mycket rörelseglädje och motorisk träning. Vår förskola har också en stor utegård och ligger nära skogen, där vi tillbringar mycket tid.

Vi arbetar temainriktat i olika grupper och i vår planering låter vi barnens intressen och behov styra. För att skapa en röd tråd i barnens utveckling och lärande använder vi oss av handdockor, och just nu är det Barbafigurerna som finns med i våra grupper. Vi vill ge barnen många olika upplevelser och erfarenheter inom bland annat teknik, drama, musik, skapande och matematik.

Vi utgår alltid från målen i läroplanen och lägger stor vikt vid att utforska och upptäcka tillsammans med barnen. Hos oss ska barnen vara delaktiga i sina egna läroprocesser. Vi dokumenterar arbetet och reflekterar tillsammans med barnen för att de på så sätt ska få syn på sitt eget lärande.

På Guldgruvans förskola är vi noga med att alltid finnas nära barnen i deras lek för att kunna stödja och utmana dem. Vi lägger stor vikt vid ett positivt samarbete med föräldrarna, som ska ha möjlighet till inflytande och insyn i vår verksamhet.

Våra öppetider är: 06:15-18:30

Kontakta oss på Guldgruvan

Adress: Sandgatan 36

Guldgruvan 1 (Utforskarna)
Tel: 0586-483 58 eller 072-142 23 52
E-post: guldgruvan1@degerfors.se

Guldgruvan 2 (Äventyrarna)
Tel: 0586-483 37 eller 070-664 84 37
E-post: guldgruvan2@degerfors.se

Guldgruvan 3 (Babblarna)
Tel: 0586-484 64 eller 076-945 66 74
E-post: guldgruvan3@degerfors.se

Guldgruvan 4
Tel: 0586-483 56 eller 072-142 44 81
E-post: guldgruvan4@degerfors.se

Rektor: Cecilia Vadlin
cecilia.vadlin@degerfors.se

Herrgården

Herrgårdens förskola ligger centralt med en stor och lummig gård som erbjuder varierad utelek. Herrgården byggdes 1970 och är Degerfors första förskola. Den består av tre avdelningar med olika åldersgrupper. Vi strävar efter en god pedagogisk verksamhet och en god omsorg där grunden läggs för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Barnen möts av pedagoger som lägger stor vikt vid barnets lek, sociala kompetens, inflytande och inlärning. Allt detta bildar en helhet.

Vi samarbetar mellan avdelningarna vid öppning och stängning och får genom det en högre personaltäthet under de timmar vi har flest barn på förskolan.

Våra öppetider är: 06:15-18:30

Kontakta oss på Herrgården

Adress: Herrgårdsgatan 39

Prästkragen 1-3 år
Tel: 0586-482 29
E-post: herrgarden.prastkragen@degerfors.se

Vallmo 1-3 år
Tel: 0586-483 53
E-post: herrgarden.vallmo@degerfors.se

Blåklockan 3-5 år
Tel: 0586-483 54
E-post: herrgarden.blaklockan@degerfors.se

Rektor: Ingela Geisler

Jordgubben

Jordgubbens förskola ligger i Åtorp, ett vackert naturområde ca 1,5 mil från Degerfors. Förskolan har tre avdelningar med plats för ungefär 40 barn och vi är 7 pedagoger som arbetar här

Avdelning Blåbär med barn i åldrarna 1-3 år

Avdelning Lingon med barn i åldrarna 3-4 år

Avdelning Hallon med barn som är 5 år

Jordgubben har ett nära samarbete mellan avdelningarna och även med skolornas förskoleklasser. Förskolan har en fin närmiljö med nära till skog och lekparker. För oss är det lustfyllda lärandet viktigt och vi anpassar miljön och skapar lekmiljöer utifrån barnens intressen.

Vi arbetar utifrån SKUA, språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, TAKK -tecken som stöd, bildstöd och följer förskolans läroplan Lpfö 18 och dokumenterar via webbportalen unikum.

Våra öppetider är: 06:00-18:30

Kontakta oss på Jordgubben

Adress: Hagvägen 5, Åtorp

Hallon
Tel: 0586-486 23
E-post: hallon@degerfors.se

Blåbär
Tel: 0586-486 25
E-post: blabar@degerfors.se

Lingon
Tel: 0586-486 26
E-post: lingon@degerfors.se

Rektor: Ingela Geisler

Junibacken

Junibacken ligger i området Bruket i Degerfors. Förskolan är ändamålsenligt byggd med fina ljusa överskådliga lokaler, en härlig och stor utegård med en liten skog intill förskolan och närhet till kulturcentrumet Berget. Junibacken har två avdelningar, Kringlan och Kransen. Det är 6,0 i sysselsättningsgrad i hela huset.

På Junibacken jobbar vi temainriktat utifrån förskolans läroplan Lpfö18. Vi använder oss av matematik, språk, naturvetenskap och teknik i vår vardag och i den så viktiga leken. Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin kreativitet och fantasi i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. Vi strävar efter att utveckla varje barns tekniska kreativitet i att skapa och konstruera. Barnen får själva komma med olika idéer, lösningar och möjligheter. Vi följer barnens intresse och försöker vidareutveckla deras tankar och lärande, utifrån deras egna förutsättningar.

Vi jobbar mycket med förhållningsätt gentemot varandra och bemöter alla barn och föräldrar med respekt och hänsyn, utifrån allas lika värde.

Vi pedagoger tycker det är viktigt att möta barn och föräldrar i tamburen vid lämning och hämtning. Vi har årligen föräldramöte, och utvecklingssamtal. Vi lägger stor vikt vid föräldrars inflytande och önskemål.

Våra öppetider är: 06:15-18:30

Kontakta oss på Junibacken

Adress: Gubbstugevägen 1

Kransen, tel: 0586-484 45
Kringlan, tel: 0586-484 43

E-post: junibacken@degerfors.se
Rektor: Britt-Marie Ahl

Regnbågen

Regnbågens förskola har två avdelningar med nära samarbete, Droppen och Solen. Vi öppnar och stänger tillsammans i huset och äter gemensam frukost och mellanmål. Vi har också gemensam gruppverksamhet med pedagogiska aktiviteter för barnen.

Regnbågen ligger i ett lugnt villaområde med närhet till skogs- och grönområden. I direktanslutning till förskolan har vi tillgång till en fin pulkabacke, som används året om. Vi är ute stor del av dagen året runt.

På Regnbågen prioriterar vi trygghet. Därför ser vi till att finnas nära barnen både inom- och utomhus. Inomhusmiljön är uppbyggd så vi har god uppsikt överallt.

Arbetet på Droppen bygger mycket på struktur, med dagsschema förstärkt med bildstöd. Vi arbetar också med teckenkommunikation utifrån tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).

Våra öppetider är: 06:15-18:30

Kontakta oss på Regnbågen

Adress: Skånegatan 7

Droppen, tel: 0586-484 36
Solen, tel: 0586-484 37

E-post: solen@degerfors.se
E-post: droppen@degerfors.se

Rektor: Cecilia Vadlin
cecilia.vadlin@degerfors.se

Strömtorps förskola

Strömtorps förskola ligger i ett lugnt villaområde i Strömtorp cirka 2 km utanför Degerfors centrum. Förskolan består av tre avdelningar som heter Rödluvan, Vargen och Skogsdungen. Vi arbetar åldersindelat och vi samarbetar mellan avdelningarna. Utemiljön består av tre gemensamma gårdar med varierande utbud av både skog, gröna ytor, asfalt och en stor kulle.

Lokalerna är väl anpassade för förskoleverksamhet. På Strömtorps förskola tycker vi att barns lek är viktig. Det är genom leken som barnens fantasi, nyfikenhet och sociala samspel utvecklas. Vi strävar hela tiden efter att skapa lekmiljöer som är anpassade efter våra barngrupper samtidigt som de är utvecklande och lärande för barnen.

Vi utgår alltid från målen i läroplanen och lägger stor vikt vid att utforska och upptäcka tillsammans med barnen. Hos oss ska barnen vara delaktiga i sina egna läroprocesser. Vi dokumenterar arbetet och reflekterar tillsammans med barnen för att de på så sätt ska få syn på sitt eget lärande. Vi bemöter alla barn och vuxna med respekt och hänsyn utifrån allas lika värde.

Våra öppettider är: 06:15-18:30

Kontakt

Adress: Björklundsgatan 4

Rödluvan
Tel: 0586-482 19
E-post: rodluvan@degerfors.se

Skogsdungen
Tel: 0586-483 82
E-post: skogsdungen@degerfors.se

Vargen
Tel: 0586-484 28
E-post: vargen.forskola@degerfors.se

Rektor: Ingela Geisler
Telefon: 0586-483 51

Skogslyckan

Förskolan Skogslyckan tar emot barn i åldern 1-5 år på avdelningarna Linden, Lönnen och Kotten. Skogslyckans förskola är centralt placerad med fräscha lokaler och en stor gård med många möjligheter till lustfylld lek.

Våra lokaler, utemiljön och närheten till kultur och natur gör förskoleverksamheten bred och ger oss möjlighet att erbjuda barnen varierande upplevelser. Vi lägger stor vikt vid utevistelsen och erbjuder barnen många olika material och aktiviteter både inomhus och utomhus.

I vårt dagliga arbete är vi närvarande pedagoger som inspirerar, utvecklar och stöttar i leken. Barnens inflytande, likabehandlingsplanen, språk, matematik, skapande, musik och teknik är andra områden som vi lägger stor vikt vid. Över förskoleenheten har vi tvärgrupper med inriktning på drama och teknik.

Kotten

På Kotten erbjuds barnen många möjligheter till lustfylld lek. Vi har rymliga och fräscha lokaler samt en stor utegård.

Våra lokaler, utemiljön och närheten till kultur och natur gör förskoleverksamheten bred och ger oss möjlighet att erbjuda barnen varierade upplevelser. Vi besöker bl.a. andra förskolor, lekplatser och skogen för att träna barnens sinnen och få inspiration till deras lek. Under våra dagliga utevistelser främjar vi rörelseglädje och lek.

I vårt dagliga arbete är vi närvarande pedagoger som inspirerar, utvecklar och stöttar i leken. Barnens intressen styr vår verksamhet och tillsammans skapar vi mycket glädje i vardagen. Barns inflytande, likabehandling, språk, matematik, skapande, musik, drama, rörelse och teknik är områden som vi lägger stor vikt vid.

Vår ambition är att ha en öppen och tydlig föräldrakontakt, där föräldrarna känner sig delaktiga i deras barns vistelse här på förskolan.

På Kotten går det barn i åldern 1-5 år.

Linden

Vi använder oss av bildstöd, kommunikationskartor, bildscheman och teckenkommunikation.

För oss är det av stor vikt att vi har alla barns bästa i fokus och alla barn ska få sina behov tillgodosedda.

Barns inflytande och delaktighet är av stor vikt.

Vi erbjuder barnen på Linden daglig utevistelse samt olika upplevelser inom ex.skapande, sång och musik, drama, matematik, teknik, dans mm

Andra ledord för oss på avdelningen är struktur, glädje och trygghet.

Pedagogerna finns alltid nära barnen för att vägleda, uppmuntra och utmana barnen.

Vi tycker också det är viktigt med en god kommunikation med vårdnadshavare.

Lönnen

På avdelningen Lönnen arbetar tre pedagoger med olika styrkor vilket ger barnen möjlighet till inspirerat, nyanserat och lustfyllt lärande i bland annat matematik/naturkunskap, språkutveckling och dramatiseringar i leken och fantasins oändliga värld. På Lönnen låter vi experiment och drama ta stor plats i barnens vardag.

Ateljén och snickarhörnan ger barnen möjlighet till att ge sig hän åt skapande med hjälp av diverse material och redskap där vi alltid finns nära barnen för att stötta och hjälpa dem i deras entreprenörsanda och skaparlust.

Lönnens förskola förespråkar utomhusvistelse varje dag. Skogslyckans fina utegård inspirerar till lek och utforskande aktiviteter men närheten till skogen ger barnen ytterligare en ökad möjlighet till naturupplevelser och naturforskning.

Våra öppettider är: 06:15-18:30

Kontakta oss på Skogslyckan

Adress: Östra Bangatan 16

Kotten, tel: 0586-484 96
E-post: kotten@degerfors.se

Linden, tel: 0586-482 64
E-post: linden@degerfors.se

Lönnen, tel: 0586-482 65
E-post: lonnen@degerfors.se

Rektor: Cecilia Vadlin
cecilia.vadlin@degerfors.se

Tallbacken

Tallbackens förskola ligger vid Stora Vallaskolan nära Ramshöjdens naturområde.
Förskolans avdelningar Nyckelpigan och Myran tar emot barn i åldern 1-5 år. Vi arbetar temainriktat med leken i fokus.

Våra öppettider är: 06:15-18:30

Kontakta oss på Tallbacken

Adress: Sandgatan 29

Myran, tel: 0586-484 35
Nyckelpigan, tel: 0586-482 47
E-post: tallbacken@degerfors.se
Rektor: Britt-Marie Ahl

Villervalla/Villervalla natt

Förskolan Villervalla öppnades i augusti 2014 med en avdelning men har fram till idag utökats till fyra avdelningar. Förskolan ligger i närhet till naturområden och kulturcentrum Berget. På Villervalla är det viktigt att barnen trivs och känner sig trygga.

Genom att låta barnen utveckla sin egen kompetens, exempelvis vid på- och avklädning, vid måltiderna och i leken ges barnen utrymme att pröva sin förmåga, utvecklas i sin egen takt och stärka sitt självförtroende. Vi arbetar mycket med att få en trygg barngrupp, där alla känner tillhörighet och kan utvecklas.

Vi arbetar utifrån kommunens prioriterade mål och förskolans Läroplan, dess innehåll finns alltid med i våra aktiviteter. Vi dokumenterar vad vi gör, diskuterar och reflekterar tillsammans med barnen.

Utevistelse, sång, musik och skapande är några av de dagliga inslagen i vardagen här på Villervalla. Varje dag består även av både utomhus- och inomhusvistelse. Ibland lämnar vi gården för att utforska olika platser i vår närmiljö. På onsdagarna och torsdagar turas vi om att använda gymnastiksalen på Bruksskolan. Ibland går vi avdelningsvis och ibland några barn från varje avdelning. Vi samarbetar mycket med våra grannavdelningar och har gemensamma aktiviteter både inne och ute. Vi öppnar och stänger gemensamt.

Villervalla natt

Villervalla natt är en avdelning på förskolan Villervalla som är öppen för barn med behov av omsorg under kvällar, nätter och helger. Vi har öppet dygnet runt även under helger som infaller på vardagar. För att erbjudas en plats på Villervalla natt ska placeringen vara minst två månader.

Öppettider Villervalla natt: Vardagar 18.00-06.30 och lördagar och söndagar dygnet runt

Telefonnummer: 0706648921 eller 0706648317

Gul: 

Våra dagar på avdelning Gul handlar om att se alla barn och göra dagarna tillsammans så lärorika och spännande som möjligt. Våra ledord är trygghet, gemenskap, glädje och utveckling och lärande. Utbildningen anpassas så att alla barn ges möjlighet till att utvecklas så långt som möjligt, även om det sker på olika sätt. Vi arbetar med mål ifrån vår läroplan och bryter ner målen så att de passar vår barngrupp. Vi tar till vara på barnens önskemål och låter det leda dagen framåt. Vi blandar detta med styrda aktiviteter både inne och ute.

Telefonnummer: 0586-48343
Mobilnummer: 072-1413917

Grön:

Avdelning Grön är en av fyra avdelningar på Förskolan Villervalla och består av barn 1-5 år. Här vill vi att alla, barn, föräldrar och pedagoger ska mötas av trygghet, tilltro och öppenhet. Vi lägger stor vikt vid att förmedla att vi är glada över att barnen är hos oss och arbetar för att skapa positiva möten genom att ta tillvara på allas olikheter och erfarenheter. Utifrån detta låter vi värdegrunden genomsyra hela verksamheten, i dagens alla situationer. De vuxna på avdelningen ser till att vara goda förebilder genom att arbeta utifrån ICDP (International Child Development Programme), ett samspelsprogram som syftar till att skapa och upprätthålla goda relationer. Positiv förstärkning är något som vi arbetar mycket med bl. a genom att berömma mycket och uppmuntra barnen till att berömma varandra.

Utifrån våra styrdokument skollagen, förskolans läroplan och allmänna råd med fokus på våra prioriterade mål, vilka vi bryter ner utformar vi vår miljö, planerar vi den pedagogiska verksamheten och undervisningen där barnens önskemål, behov och intressen står som grund då vår vision är att erbjuda en lustfylld och lärorik förskola för att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. Vi lägger stor vikt vid barnens egna utforskanden där vi är närvarande och medforskande, och fångar upp barnens tankar och idéer. Utifrån dessa kan vi utmana barnen i deras lek och lärande. Natur och miljö är av stor vikt för oss. Vi vill i vårt arbete bidra till att barnen utvecklar en medvetenhet och ett varsamt förhållningssätt. Vi utgår från ett miljömedvetet tänkande där mycket utevistelse, källsortering och återvinning bl.a. ingår. Vi använder TAKK, tecken som stöd och bilder i kommunikationen med barnen. Tecken som stöd innebär att vi pedagoger med teckenspråk tecknar de viktigaste orden i meningarna samtidigt som vi pratar. Bildstöd handlar om att vi förstärker och förtydligar talet genom att peka på bilder eller symboler

Telefonnummer: 0586-48372
Mobilnummer: 072-1457448

Röd:

Avdelning Röd har barn i åldrarna 1-5 år. Vi arbetar ofta i smågrupper bland annat utefter våra tre prioriterade mål. Vi använder oss av TAKK (tecken som stöd) och arbetar även mycket med bildstöd för att förstärka talspråket.

Telefonnummer: 0586-48369
Mobilnummer: 072-8531760

Orange:

Orange är en av fyra avdelningar på Förskolan Villervalla, här arbetar tre pedagoger med barn i åldrarna 1-5 år.

Vårt arbete präglas av att vi pedagoger är närvarande pedagoger som finns i barnens närhet. Vi arbetar mycket med trygghet, glädje, att få barnen att lita på sin egen förmåga och att varje barn får ett lustfyllt lärande.

Vi arbetar varje år utifrån de prioriterade målen som vi bryter ner så de passar vår barngrupp. Sång, musik och rörelse återkommer mycket under dagarna på Orange.

Adress: Odelbergsvägen 33
https://goo.gl/maps/aoi8zfx6xVwqp3Xo6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonnummer: 0586-48308
Mobilnummer: 072-1418019
E-post: villervalla.orange@degerfors.se
Rektor: Britt-Marie Ahl

Till toppen av sidan