Avgifter

Ändrade avgifter för maxtaxan för barnomsorg 2024

Degerfors kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem.

Inkomsttaket i maxtaxan för förskola och fritidshem höjs från den 1 januari. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1 645 kronor till 1 688 kronor

Höjningen beror på att inkomsttaket under 2024 indexerats till 56 250 per månad. Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och det närmast lägre för det nät yngsta barnet. Från och med fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Degerfors kommun tillämpar förskottsbetalning för förskola och fritidshem. Ändringen kommer att märkas på den faktura som ska betalas 231231 och som avser januari 2024.

De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och ska tillämpas från och med den 1 januari 2024.

Skriv tabellbeskrivning här

FörskolaAvgiftstak*


Dock högst...

Barn 1

3 %

1 688 kr

Barn 2

2 %

1 125 kr

Barn 3

1 %

563 kr


Skriv tabellbeskrivning här

FritidshemAvgiftstak*


Dock högst...

Barn 1

2 %

1 125 kr

Barn 2

1 %

563 kr

Barn 3

1 %

563 kr

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är 56 250 kr.

*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordning (2011:678).

Till toppen av sidan