Planprocessen

Några steg på vägen till en färdig detaljplan

  1. Program: Ett program sammanfattar de utgångspunkter som ska ligga till grund för planarbetet
  2. Planförslag: Diskussioner, undersökningar och skisser leder fram till ett förslag till detaljplan
  3. Samråd: Myndigheter, fastighetsägare, boende och intresseorganisationer får säga sina åsikter om förslaget. Samrådet redovisas i en samrådsredogörelse
  4. Planförslag: Mot bakgrund av åsikterna görs eventuella ändringar
  5. Granskning: Förslaget ställs ut för granskning under minst tre veckor. Skriftliga synpunkter under granskningen sammanfattas i ett utlåtande
  6. Planförslag: Eventuella revideringar utförs och ett slutgiltigt förslag är klart
  7. Antagande: Politikerna i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige antar planen.
Till toppen av sidan