Demensteamet

Vårt syfter är att vara en resurs när det gäller demensfrågor. Vi finns till för personer med minnesstörningar och deras anhöriga. Demensteamet består av en sjuksköterska och en arbetsterapeut.

Demenstemets kontaktuppgifter

Vi hjälpa er med:

 • råd och personligt stöd
 • enskilda samtal
 • hemsbesök
 • information och kunskap
 • anhöriggrupper
 • minneshjälpmedel
 • förmedla kontakter inom kommunens verksamheter​
 • demensteamet består av en arbetsterapeut och en sjuksköterska.

Vi samarbetar med:

 • kommunens olika verksamheter
 • pilgårdens vårdcentral vid minnesutredningar
 • minnesmottagningen vid Karlskoga Lasarett.
Till toppen av sidan