Våra boenden

Att få tillgång till ett boende via kommunens socialtjänst kan för många vara en trygghet. Degerfors kommun erbjuder olika boendeformer beroende på den sökandes behov och önskemål.

I Degerfors kommun finns två särskilda boenden, Västergården och Letälvsgården. Särskilt boende är en form av permanent boende för personer med omfattande behov av omsorg och vård. Särskilt boende erbjuds när hjälp och stöd inte kan tillgodoses på annat sätt. För att få plats på särskilt boende och korttidsenheten krävs ett biståndsbeslut. Här kan du ansöka om biståndsbeslut.

Våra särskilda boenden har olika inriktningar för att på bästa sätt hjälpa och stödja den enskilde. Det finns boenden för personer med demenssjukdom, fysiska funktionsnedsättningar och för personer med särskilda behov.

Inom verksamheten Individ, familj- och funktionshinder driver kommunen fyra stycken gruppboenden. Skolgatan, Nya Brogatan, Björklundsgatan och Odelbergsvägen samt ett tillsynsboende, Muttern och ett serviceboende Gärdesvägen.

Kontaktuppgifter till våra boenden

Letälvsgården omvårdnad och demens

Letälvsgården omvårdnad är ett särskilt boende för enskilda personer med omfattande omsorgs-och omvårdnadsbehov. Boendet består av fem stycken boendeenheter med totalt 44 lägenheter för permanent boende.

Letälvsgården demens är ett särskilt boende med inriktning demenssjukdom. Boendet består av fyra boendeenheter. Totalt finns 31 st lägenheter för permanent boende.

Personalen på Letälvsgården består totalt av ett 60-tal omsorgs- och omvårdnadspersonal. I huset finns tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut, fotvård och frisör. Gemensamma utrymmen finns där man kan umgås över en kopp kaffe eller titta på tv. Då och då bjuds det på underhållning i lokalerna.

Kontakta oss på Letälvsgården Omvårdnad

Besöksadress adress: Sveagatan 11
Postadress: 65 Letälvsgården, 693 80 Degefors
Telefon enhetschef 0586-481 90

Våran enheter på Letälvsgården omvårdnad

 • Dungen, tel: 0586-481 95
 • Gläntan, tel: 0586-483 50
 • Skogshöjden, tel: 0586-483 17
 • Skogsstjärnan (f.d. Gränden) tel: 0586-484 30
 • Solbacken, tel: 0586-481 94
 • Örtagården. tel: 0586-481 96

Kontakta oss på Letälvsgården Demens

Besöksadress adress: Sveagatan 11
Postadress: 65 Grindstugan, 693 80 Degefors
Telefon enhetschef 0586-481 91

Våra enheter på Letälvsgården demens

 • Körsbärsdalen, tel: 0586-484 84
 • Ängslyckan, tel: 0586-484 91
 • Smultronstället, tel: 0586-484 85

Västergården demens och korttidsboende

Västergården är ett särskilt boende med inriktning demenssjukdom och särskilda behov. Västergården består av 4 st boendeenheter och 2 korttidsenhet. Totalt på Västergården finns drygt 30 lägenheter för permanent boende och 16 platser för korttids- eller växelvård.

Personalen på Västergårdens särskilda boende och korttidsenhet består av ett 40- tal omsorgs- och omvårdnadspersonal. Tillgång till sjuksköterska finns i huset och läkare besöker Västergården varja vecka. Fotvård erbjuds också på Västergården.

Gemensamma utrymmen finns i form av ett större samlingsrum samt en matsal där man kan inta gemensama måltider. I samlingsrummet bjuds ibland på underhållning.

Kontakta oss på Västergården demens

Besöksadress: Västra Jannelund 17A
Postadress: 66 Västergården, 693 80 Degerfors
Telefon enhetschefer: 0586-481 31

våra enheter på Västergården demens

 • Lunden, tel: 0586-483 35
 • Lövkojan, tel: 0586-484 20
 • Åsen, tel: 0586-484 29

Kontakta oss på Västergården särskilda behov

Besöksadress: Västra Jannelund 17A
Postadress: 66 Västergården, 693 80 Degerfors
Telefon enhetschef 0586-481 31

vår enhet på Västergården särskilda behov

 • Hyttan, tel: 0586-484 27

Kontakta oss på Västergårdens korttidsboende

Våra korttidsenheter Slussen och Solrosen är avdelningar för rehabilitering, avlastning, växelvård och vård i livets slutskede.Vår personal består av undersköterskor, arbetsterapeut, sjuksköterska och det finns tillgång till läkare, sjukgymnast, kurator efter bedömning/behov samt fotvård.

Besöksadress: Västra Jannelund 17A
Postadress: 66 Västergården, 69380 Degerfors

våra enheter på Västergården korttidsboende

 • Slussen, tel: 0586-484 71
 • Solrosen, tel: 0586-484 19

Björklundsgatan, gruppboende, funktionshindrade

Kontakta oss på Björklundsgatans gruppboende
Telefonnr: 0586-484 52
Adress: Björklundsgatan 4, 693 34 Degerfors
E-postadress: villa.syren@degerfors.se 

Odelbergsvägen, gruppboende, funktionshindrade

Kontakta oss på Odelbergsvägens gruppboende
Telefonnr: 0586-484 54
Adress: Odelbergsvägen 15, 693 35 Degerfors
E-postadress: gruppbostad.odelbergsvagen@degerfors.se

Nya Brogatan, gruppboende, funktionshindrade

Kontakta oss på Nya Brogatans gruppboende
Telefonnr: 0586-484 51
Adress: Nya Brogatan2, 693 35 Degerfors
E-postadress: gruppbostad@degerfors.se

Skolgatan, gruppboende, funktionshindrade

Kontakta oss på Skolgatans gruppboende
Telefonnr: 0586-484 81
Adress: Skolgatan 19, 693 35 Degerfors
E-postadress: skolgatan@degerfors.se

Muttern, tillsynsboende, funktionshindrade

Kontakta oss på Muttern
Telefonnr: 0586-484 33
Adress: Skolgatan 18, 6930 Degerfors
E-postadress: muttern@degerfors.se 

Gärdesvägen, serviceboende, funktionshindrade

Kontakta oss på Gärdesvägen
Telefonnr: 0586-484 94
Adress: Gärdesvägen 6
E-postadress: gardesvagen@degerfors.se 

Till toppen av sidan