Klagomål

Här kan du lämna klagomål och synpunkter som rör skolverksamheten i Degerfors kommun.


Beskriv klagomålet eller synpunkten i fältet nedan.


Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
För att du ska kunna få återkoppling på ditt klagomål eller din synpunkt behöver vi ha dina kontaktuppgifter.
Kontaktuppgifter
Till toppen av sidan