Avgifter och taxor

Du får högkvalitativt dricksvatten hemtransporterat till kranen och efter användandet tar vi hand om det, renar och återför det till naturen. I kommunens ansvar att ordna med vattentjänster ingår rättigheten att ta ut avgifter för att täcka de kostnader som verksamheten medför. Gällande avgifter framgår av kommunens VA-taxa. Kommunalt VA är inte en skattefinansierad verksamhet utan bekostas av våra abonnenter.

VA-taxan utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgifterna är engångsavgifter som uppkommer vid anslutningen till den allmänna VA‑försörjningen. Brukningsavgifterna består a fasta årskostnader samt av rörlig kostnad, vilken beror på förbrukningen av vatten.

Fakturering sker kvartalsvis, betalning kan ske via faktura, autogiro eller e-faktura. Blankett för ansökan autogiro hittar du längst ner på sidan under relaterade e-tjänster.

Brukningsavgift för privatboende

Vatten och avlopp: 22,28 kr/m³
Grundavgift: 2 495 kr
Bostadsenhet: 2 495 kr
alla priser är inklusive moms

Brukningsavgiften gäller för en normalvilla som är ansluten till vatten och avlopp.

Kontakta Serviceförvaltningen om du har frågor om brukningsavgifter för flerbostadshus och verksamheter.

Hela VA-taxan finns under relaterad information nedan.

Till toppen av sidan