Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att vattnet är av god kvalitet. Här finner du information om vattnets väg hem till dig och hur kommunen jobbar med dricksvatten i våra vattentäkter, vattenverk och ledningsnät.

Degerfors Kommuns VA-enhet ansvarar för dricksvattenproduktion, distribution till abonnenterna kommer via ledningsnätet och att vattnet är av god kvalitet i både Degerfors, Svartå och Åtorp. Varje dygn distribueras i medeltal 3,65 miljoner liter vatten till våra abonnenter. 3,5 miljoner liter pumpas ut i Degerfors och 100 000 tusen liter i Svartå samt 50 000 tusen liter i Åtorp.

Vattenkvalitet

För att säkerställa dricksvattenkvalitet tar Degerfors kommun kontinueligt vattenprover från ett stort antal platser på hela ledningsnätet. Samtidigt tas prover från våra reservoarer och på utgående vatten i vattenverken.

Vattnets hårdhet

I Degerfors kommun är vattnet mjukt. Man gör skillnad på hårt och mjukt vatten. Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium och magnesium i vattnet. Ju mindre kalcium och magnesium, desto mjukare vatten. Vattnets hårdhet mäts i ºdH.

  • Degerfors vattenverk, 4,0 °dH, PH 7,5-8,5
  • Svartå vattenverk, 2,0 °dH, PH 7,5-8,5
  • Åtorps vattenverk, 4,5 °dH, PH 7,5-8,5

Hårdheten har betydelse bland annat vid dosering av tvättmedel. Mindre tvättmedel behövs vid mjukt vatten. På tvättmedelspaketen står hur mycket tvättmedel som du ska dosera per tvätt.

Hur mäter man hårdhet?

Hårdheten mäts i tyska hårdhetsgrader (ºdH). Ju lägre hårdhetsgrad, desto mjukare vatten.

Mycket mjukt vatten 0-2 ºdH
Mjukt vatten: 2-5 ºdH
Medelhårt vatten: 5-10 ºdH
Hårt vatten: 10-20 ºdH
Mycket hårt vatten 20- ºdH

PFAS i dricksvatten

LÄngst ned på sidan hittar du analyser av vattnet i Degerfors, Svartå och Åtorp.

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp industriellt framställda kemikalier som har många användningsområden. PFAS finns i miljön och har förorenat dricksvatten och mat. För att minska mängden PFAS vi får i oss finns det ett nationellt gränsvärde för PFAS i dricksvatten. 

Reglerna om PFAS baseras bland annat på den europeiska mydigheten för livsmedelssäkerhets, Efsas , hälsobaserade riktvärde för PFAS 4 från 2020 och omfattar två gränsvärden:

  • PFAS 4: 4 ng/l
  • PFAS 21: 100 ng/l
Läs mer om PFAS på Livsmedelverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Vattenverk i Degerfors kommun

Ditt dricksvatten i Degerfors kommun kommer från olika vattentäckter och tillsammans producerar vattenverken 1,4 miljoner kubikmeter dricksvatten per år.

Degerfors vattenverk

Vattenskyddsområdet är beläget vid Degernäs och är en grundvattentäkt i norra delen på Letälvsåsen. Letälvsåsen utgör en del av Lokaåsen. Grundvatten har en låg vattentemperatur och lägre inehåll av oönskat organiskt matrial och bakterier än ytvatten, vilket gör det mer lättarbehandlat vid dricksvattenproduktion. Beredningen omfattar: luftning (pH-justering vid behov) samt desinfektion med UV-ljus.

Svartå vattenverk

Vattenskyddsområdet är beläget vid Guldsmedboda vid södra ändan på sjön Lill-Björken. I Svartå vattenverk används infiltrerat grundvatten. Beredningen omfattar: för justering av pH sandfilter efterjustering av pH samt desinfektino med UV-ljus.

Åtorps vattenverk

Vattenskyddsområdet är beläget vid Äng som är en grundvattentäkt i södra delen av Letälvsåsen. Letälvsåsen utgör en del av Lokaåsen. Beredning omfattar: luftning pH- justering desinfektion med UV-ljus.

Till toppen av sidan