Utbyte av gamla VA-ledningar

För dig som ska gräva

Om du ska dränera om eller byta ut befintliga vatten-, spill- eller dagvattenledningar på din tomtmark vill kommuen att du ska anmäla det till Serviceförvaltningen. Du gör anmälan genom att skicka in ett exemplar av vatten- och avloppsritningar till Degerfors kommun, 85 Serviceförvaltningen, 693 80 Degerfors.

Serviceförvaltningen behöver veta om du ska byta ledningar för att de ska kunna samordna omläggning av kommunens ledningar då det behövs och för att kunna komplettera med exempelvis en dagvattenservis om det inte finns.

Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst för att underlätta kommunikation mellan ägare av ledningar, kablar och annan utrustning nedgrävd på den plats där du vill gräva. För att använda tjänsten gå till ledningskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Till toppen av sidan