Avgifter och taxor

I ärenden om lov, anmälan och förhandsbesked medmera betalar man en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige har fastställt. Avgiften tas ut för att täcka kommunens kostnader för handläggningen av ärendena.

Taxan gäller för ärenden som inkommer från och med juli 2022.

Taxa bygglov Pdf, 328.8 kB.

Till toppen av sidan